Стоян Арабаджиева от ВиК Бургас, експерт-инженеринг към звеното за управление на проекти, беше предствител на водоснабдителното дружество на протест в бургаския к/с „Славейков“. Каква е причината да се стигне до активни протести? Отговорите на Арабаджиев пред сайта Gramofona.com.

 

Защо толкова време този път стои разбит и се наложи да се стигне до протести на живеещите в района?
Наложи се да имаме забавяне в работната програма поради възникване на неблагоприятни условия на строителната площадка, вследствие на недопускане на стоителя до работния участък. Наложи се да се ревизира работната програма, съответно сроковете за изпълнение на обекта се забавиха, но към настоящия момент с общу усилия между ВиК и община Бургас проблемът е отстранен и сторителят към настоящия момент е на терен. Работи се.

 

Кой не е допуснал строителя да извърши тези строително-ремонтни работи?
Няма да влизам в детайли, частно лице е пак казвам проблемът е от частно-правен характер.

Колко улици трябва да бъдат възстановени?
Полагане на асфалтобетонно покритие имаме на общинска улица. Както виждате сами, в следствие на сигнали от живущи сме направили срещи със строителя, със строителния надзор и към настоящия момент основният проблем с възникването на фини прахови частици в атмосферата е отстранен. Предстои и цялостно асфалтиране, но след извършване на определените интервенции.

 

Кога уличната настилка и тротоарите ще бъдат окончателно възстановени?
За уличната настилка ние имаме ангажимент, понеже ние възстановяваме само траншейново (б.р. - ров, изкопан по дължина), изкопните дейности, които са следствие на ремонта. Очакваме в рамките на до два месеца да се възстанови уличната настилка, за да може да се запечата вече основният пласт асфалт и да отпадне проблемът с неравностите по пътя. Нашето инвестиционно намерение е канализационната мрежа на к/с „Славейков“, приемането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, което е приоритетна програма. Канализационен колектор, който отвежда отпадъчните води.