Интервю на Грамофона нюз с изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД

Г-жо Енилова, централният площад пред хотел „Кубан“ ще бъде напълно реновиран за Лято‘24. Какво ново предстои по отношение на инфраструктура и безопасност в най-големия курортен комплекс у нас?

Успяхме да извършим основен, доста амбициозен ремонт и реновация на пространството пред хотел „Кубан“, централна алея. Подменихме настилката, направихме пълна реконструкция на зелените площи, както и монтирахме ново осветление.

По този начин се обособи нов и приветлив площад, който резонира с околната среда в централната част на комплекса. Ремонтните дейности на централна алея включиха още отводнявания, положена е локално попивна канализация, която да усвоява дъждовната вода, изградена е нова напоителна система, както и са положени нови комуникации, необходими за прилежащите туристически обекти.

В идните седмици ще реализираме дейности във вътрешността на комплекса като полагане на нови асфалтови настилки по улици и алеи, озеленяване, подмяна на осветителни тела, нова маркировка и обезпаразитяване.

Както всяка година, и тази инвестираме във видеонаблюдение и подпомагаме с финансиране престоят и работата на чуждестранни полицаи, които да осигуряват безопасността на туристите по време на активните летни месеци.

Кога ще започне активният сезон в Слънчев бряг?

Активният сезон при нас започва от 1 юни, когато ще влезнат в действие и режимите за паркиране в комплекса.

Колко е голяма ролята на Слънчев бряг АД при осъществяването на летния сезон?

Водеща. Слънчев бряг е общ организъм, състоящ се от „Слънчев бряг“ АД, хотелиери, ресторантьори, туроператори, поддържка на плажовете и други бизнес оператори, чиято синхронна работа обезпечава плавното и успешно протичане на туристическия сезон в най-големия курортен комплекс у нас.

Редът, правилата и общите условия на работа в комплекса се администрират и определят до голяма степен от дружеството, собственик на инфраструктурата. Това касае транспорт, паркиране, зареждане на туристически обекти и така нататък. Работим в тясно сътрудничество и с органите на реда и полицията, за да осъществяваме превенция и резултатите, които в последните години отчитаме са много добри.

Покойният директор на комплекса г-н Златко Димитров настояваше за специален закон за Слънчев бряг, който да регламентира начина на управлението на комплекса, правата, задълженията и общите условия, по които да се ползва инфраструктурата. Какво е Вашето мнение за подобен тип закон?

С г-н Димитров винаги сме били единомишленици по отношение на развитието и визията за Слънчев бряг. Не случайно заедно сме изграждали и общите правила и реда, по който работи дружеството. Приносът на г-н Златко Димитров остава безценен. Закон има, спешно е необходима Наредба към Закона за националните курорти, която да регламентира задълженията на общини и собственици на инфраструктура.

Това важи както за Слънчев бряг, така и за Албена, Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци и така нататък. Болката ни е една и съща. Ние като собственици имаме вменени функции да инвестираме в комплексите, за да работи успешно туристическият бизнес, а данъците на бизнеса, в това число и туристическият, на 100% отиват в бюджета на прилежащите общини. Без да бъде възстановена никаква част от тях обратно в националните курорти. Това е несправедливост, която следва да бъде поправена!

Какво показват анализите от миналата година – възвърнаха ли се напълно туристите в Слънчев бряг?

Всички анализи сочат, че българският туризъм излиза с плавни темпове от последствията на ковид кризата, но към момента не е възстановен напълно. Безспорно по отношение на броя туристи има още какво да наваксваме.

Профилът на туристите също се променя и ние трябва да отговорим на тези предизвикателства. Както каза министър Евтим Милошев, туризмът е позитивна емоция, която ние трябва да осигуряваме и рекламираме, а Слънчев бряг предлага пълен коктейл от изживявания за всеки тип турист.

Общините от Бургаска област са съгласни да има фонд за финансиране на полети от и до Летище Бургас. Каква е вашата позиция по актуалната за региона тема?

Голяма, важна и сериозна тема. Знаете, че при основаването си Слънчев бряг е проектиран именно за организирани групи туристи, пристигащи основно посредством  чартъри. Разбира се, казусите около летище Бургас са тема, която следим и адмирирам активната позиция на кметовете от Южното Черноморие.

Винаги сме готови да съдействаме и подкрепяме добрите идеи според възможностите ни. Слънчев бряг не може и не трябва да бъде лишаван от възможността чуждите туристи да реализират желаната си ваканция, заради неясноти и недалновидна политика на обслужващото летище.