Исмаил Осман е кмет на община Руен. Преди седмица всички общински съветници единодушно подкрепиха бюджета на Общината за годината. За какво ще се изхарчат над 26 милиона лева?Какво ще се обнови в по-малките населени места? Как кметът определя Бюджет 2020 г? Интервю на Грамофона нюз с Исмаил Осман.

Г-н Осман,  колко точно е рамката на бюджет 2020 г и повече пари ли влязоха тази година в общинската хазна?

Рамката на бюджета е 26 467 327 лева. Като сравним с предходната година долу-горе бюджетът е един и същ. В това число са увеличенията на заплатите на учителите, служителите на общинската администрация, кметовете на населените места. Тази година сме предвидили за всяко населено място по нещо да се направи. Разходите за общи държавни служби са в размер на 1 775 000 лева. Миналата година те бяха 1 763 000 лева.

За образование миналата година се изхарчиха 11 958 000 лева, а тази година ще се ползват 13  484 000 лева, като в това число влизат детските градини, училища, професионална гимназия.  За здравеопазване миналата година бяха похарчени 165 000 лева, а сега парите са увеличени на 249 000 за здравните кабинети в детските градини и училищата. За читалищата сме отделили 198 360 лева, а миналата година парите бяха 180 000 лева.

Как бихте определил бюджета?

Откакто съм кмет на община Руен всяка година правим балансиран бюджет. Не вдигам приходната част изкуствено, за да мога в разходната част да направя някои обекти. Което реално предвиждаме за годината, че ще имаме като приходи, същите пари ги разпределям по населените места.

По време на сесията казахте, че с приоритет ще бъдат малките населени места. От какво най-много имат нужда те?

Инфраструктурни проблеми- пътища и канализации.

А стигат ли парите от бюджета?

Стигат, а и те са винаги повече от това, което имаш. Още си спомням как през 2011 година министърът на финансите Дянков излезе пред медиите и каза, че бюджетът е като постна пица. Тогава бюджетите на общините бяха с много ниски цифри. От 2011 до тази година бюджетът на Руен всяка година расте нагоре. Събираемостта тази година е над 90 %.

Миналата година имахте доста ремонти на улици. Ще продължат ли те и през настоящата година?

И тази година ще асфалтираме много улици по населени места. Труднодостъпните улици ще ги бетонираме. Предвидили сме около 280 000 лева за бетониране. Имаме много села, в които улиците са много стръмни и там за асфалтополагаща машина не можем и да помислим.

Община Руен винаги е кандидатствала по европейски проекти. Подготвяте ли се за нови?

Кандидатствахме по Норвежката програма за обновяване на уличните лампи с по-модерни енергоспестяващи лампи. Около 500 000 лева е стойността на проекта. Ако бъдем одобрени, ще го реализираме тази година. През 2019 г. подписахме договор за ремонт на 12 кметства за сумата от около 900 000 лева.

С парите ще ремонтираме кметствата в селата Добра поляна, Ръжица, Дъскотна, Скалак, Преображенци, Билка, Планиница, Ясеново. Ще се закупят и климатици за 146 000 лева за сградите на кметствата в същите населени места. Ако и тази година има отворени мерки, ще кандидатстваме по тях.