Радостин Балтаджиев е председател на Общински съвет-Камено от 2015 г. Преди това той бе общински съветник от ПП”ГЕРБ” . Интервю на Gramofona.com

Г-н Балтаджиев, какво успя да свърши Общински съвет- Камено в последните четири години?

Ние нямаме за този мандат провалена сесия наОбщински съвет-Камено. Благодаря на колегите, че вземахме правилните решения. Задачата на един Общински съвет е да помага и да дава насоката на изпълнителната власт, в лицето на кмета и Общинска администрация ние сме го направили. Винаги сме вземали решение по важните докладни. Явявали сме се на извънредни и спешни сесии.

Какво не успяхте да направите през този мандат?

Най-вероятно има още много неща, които трябва да се направят, но всичко е свързано с бюджета, който има Общината. Винаги сме се съобразявали да се припокриват приходите с разходите. Стараехме се да не правим безсмислени разходи.

Как ще определите този последен мандат като се има предвид пандемията, с която се сблъскахме и липсата на стабилно правителство?

За мен лично като общински съветник това ми е най-трудният мандат. Той беше изпълнен с много предизвикателства и много неща, за които даже не бяхме чували. За Ковид кризата се учехме всеки ден. Вечерта бяхме с едни планове за справяне с пандемията, а сутринта ги променяхме. Загубихме много хора. Всеки един от нас има загубил близък човек. Това беше много трудна ситуация за мен. След пандемията започна войната в Украйна. Първите семейства, които дойдоха в Камено бяха с малки деца и търсиха помощ и подкрепа, която успяхме да им дадем.

Как се разви Община Камено през тези четири години?

Доказа се, че през последните 8 години Общината е с изключителен потенциал, много е близо до областния център. Имаголям интерес на жители от големия град, които искат дадойдат тук. Ние се мъчим даим предоставим всички условия за нормален живот в нашата община.

Какво трябва да направи следващият Общински съвет на Камено?

При всички случаи има много работа още за вършене. Бих насочил вниманието към новия Общински съвет, че трябва да се работи за развиване на малките населени места. Там е потенциалът и бъдещето. Трябва всички да работим в посоката селата да бъдат съживени отново.