Проф. Христо Бозов е управител на Комплексен онкологичен център в Бургас /КОЦ/. Зад гърба си има богат опит в медицината. Специализирал е морска медицина в САЩ и хипербарна медицина в Белгия. Две години е бил лекар на подводница във Военноморските сили. Бил е началник на Военноморска болница – Варна.

Проф. Бозов е декан на Факултет по Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) към университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас. От миналата година е ръководител на катедра „Рехабилитационна и морска медицина” (РММ) към университета.

Докъде стигна строителството на корпус 3 и каква модерна апаратура за онкозаболявания ще има в бъдеще в Бургас. Интервю на Грамофона нюз с проф. Бозов.

Проф. Бозов, докъде стигна строежът на новата сграда на Комплексния онкологичен център /корпус 3/ в Бургас?

Строителството на корпус 3 напредва доста. Миналата събота строителите изляха последна плоча. Надяваме се те да спазят обещания срок и сградата да е готова на 1 април 2020 година. Апаратите за корпуса вече са поръчани, както и апаратурата за брахитерапия. След като строителството окончателно приключи и ако всичко е наред с производството на апаратурата, ще започнем нейното монтиране, изпитание и лицензиране. Искрено се надяваме към средата на лятото сградата официално да заработи.

Нека припомним каква апаратура ще има в новия корпус?

Едната апаратура ще бъде за диагностика, а другата за лечение на туморните заболявания. За диагностика ще имаме най-съвременните апарати-за диагностика на тумори и метастази в меките тъкани или т. нар. позитронно-емисионната томография, която досега липсва в Югоизточния регион. Другата апаратура, с която ще разполагаме е за откриване на рак в костите и за тумори на щитовидната жлеза. Ние имаме такава апаратура, но новата ще е още по-модерна и ще има скенер към нея. Апаратурата, която е за лечение-брахитерапията представлява поставяне на радиоактивен материал в самия тумор или в близост до него. Много е подходяща за лечение на едни от най-злокачествените заболявания-рак на простата при мъжете и рак на маточната шийка при жените. Чрез новите апаратури ще оборудваме изцяло диагностиката и ще постигнем един нов етап в качеството на лечението.

Ще спести ли новият корпус с новата апаратура пътуването на пациентите до съседна Турция?

Техниката в новата сграда ще е най-новата и модерна апаратура за онкологични заболявания в Бургас. От нея ще могат да се възползват не само хората от региона и от цялата страна. Идвайки тук, те ще могат да спестят от пътуването си до Турция. В корпус 3 ще има много важен апарат за стадирането на туморните заболявания след операция, т.е. на какъв етап е заболяването и какво трябва да се направи-химио или лъчетерапия, комбинирана химио или лъчетерапия.

Какво друго предстои в Онкологичния център пред следващата година?

След като видим какъв ще е балансът за тази и следващата година, ще преценим кога ще започнем строителството на нова сграда, корпус 4, която ще бъде в съседство на корпус 3. В нея ще преместим всички наши звена, които са в УМБАЛ-Бургас, където в момента сме под наем. Преместването в нова сграда ще улесни за в бъдеще както лекарите, така и пациентите. Инвестицията ще бъде много голяма-около 10 милиона лева, но се надяваме, че освен сградата, ще можем да направим и много модерно оборудване. Лично аз съм си поставил амбициозната задача за този корпус да намерим начин да осигурим най-модерната лапароскопска апаратура за операции в гинекология, урология и хирургия. Това е роботът Да Винчи. Ако това стане факт в Бургас, ще бъде великолепно не само за лекарите, но и за пациентите.

Измина повече от година, откакто сте директор на Онкологичния център в Бургас. Каква е равносметката от работата на екипа Ви преди края на календарната година?

Работим усилено по проектите, които изброих. Радвам се, че стабилизирахме Комплексния онкологичен център, защото когато го поех, той беше на загуба с 250 000 лева. Сега се надявам, освен плащанията, които правим по настоящия проект със строителството на новата сграда, да излезем и на малка печалба в края на годината. Това ще ни даде увереност да продължим с инвестициите.

Успявате ли да привличате нови специалисти в Онкологичния център?

Да и освен това продължаваме с процеса на обогатяване на кадрите. Амбицията ми е с построяването на корпус 4 да станем и учебна база на Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Надявам се да можем да открием и три учебни зали в корпус 4. Те няма да бъдат използвани само от нас, а ще ги предоставим и на съседните здравни заведения от региона, за да могат да обучават студентите си в тях. Чака ни доста работа както през следващата, така и в последващите години.

Едни от най-важните хора, които са неотлъчно до пациентите, са вашите специалисти. Какво бихте им казали в края на годината?

Те са превъзходни, особено тези хора, които организират и осъществяват различни лекции, при които основната ни цел е да запознаем онкоболните пациенти с нашите възможности. Правим тези лекции, за да може да се говори повече между пациенти и лекари, да направим това, което още в първата среща поискаха хората-да има доверие между лекаря и пациента. Смятам, че срещите, които провеждаме постоянно с онкоболните и с подкрепата на Сдружение „Онкоболни и приятели” са от голяма полза.

Ще продължат ли те и колко често ще се провеждат?

Срещите задължително ще продължат и тяхното провеждане ще бъде всеки месец. За тези, които не знаят, искам да съобщя, че на 10.12 в Бургас, в Морското казино ще отличим тези лекари, на които пациентите се доверяват най-много в момента. За нас оценката на хората е изключително важна, защото отговорността при лечението им е много голяма.

Проф. Бозов, а какво бихте посъветвали бургазлии по отношение на тяхното здраве?

Да правят повече профилактични прегледи, защото това е от изключително голямо значение за лечението на раковите заболявания. Бих им казал и да имат повече доверие в своите лекари от КОЦ-Бургас, защото те са професионалисти.