От тази пролет в Природен парк „Странджа“ ще има места, достъпни за любителите на палатки. На тях хората ще могат да бивакуват регламентирано и да палят огън на определените за това места. Целта на това е хората да могат да се любуват на природата, но и да се грижат за нея. За тази идея разказва инж. Румяна Цвяткова, директор на ПП „Странджа“.

Известни ли са вече местата, на които ще бъде разрешено бивакуването?

Държавни горски стопанства Малко Търново, Кости, Царево, Звездец и Ловно стопанство Граматиково са определили по две или три места в държавните горски територии, които са подходящи за бивакуване. Направени са също и предложения и от частни лица, които искат да предоставят за целта собствена земя. Предстои одобряването на местата за бивакуване от Регионалната инспекция по околна среда и водите.

Как ще се поддържат тези места?

Хората, които търсят такива места обичат природата, ценят красотата й, грижат се за опазването и съхранението й. Ако все пак има и недобросъвестни граждани, отговорността за поддръжката и за опазването на тези територии, е на собствениците.

След като ползвателите на местата за бивакуване ги напуснат, оставяйки след себе си отпадъци, почистването е задължение на собствениците на тези територии, които не са предприели действия по опазването им. Задължение на собствениците е й определянето на безопасни места за палене на огън.

Ще бъдат ли предприети някакви мерки срещу замърсяването и паленето на огън на нерегламентирани места?

Проверки се извършват непрекъснато, но със затопляне на времето и увеличаване на потока от туристи, те ще са по-интензивни. За недопускане на замърсяване на територията на Природен парк „Странджа“ и паленето на огън на нерегламентирани за целта места, служители на парковата администрация, на Регионална дирекция по горите – Бургас, горските и ловни стопанства, със съдействието на другите отговорни институции ще извършват непрекъснато проверки.

Екопътеката край село Младежко беше пострадала сериозно след обилните дъждове – трите моста бяха напълно разрушени. Възстановени ли са вече щетите и имаше ли и други пострадали туристически обекти?

За съжаление щетите са големи и трите моста са напълно разрушени. При подходящи климатични и теренни условия ще започнат действията по възстановяването им.

Съдействие за ремонта ще ни окаже Държавно горско стопанство Звездец, от където ще ни бъде предоставен дървения материал. На този етап няма други, сериозно пострадали обекти на територията на парка.

Предстои ни отново, преди началото на активния туристически сезон да извършим обход на всички маршрути, да извършим преглед на съоръженията, да подновим там където се налага маркировката, така че любителите на българската природа да се насладят на красотата и уникалността на ПП „Странджа”.

Снимки: Investor.bg и пресцентър ПП „Странджа”