Днес официално беше въведено в експлоатация обновеното пространство между блоковете 94, 95 и 96 в зона В на к/с „Меден рудник“. Инвестицията е в размер на 1,5 млн. лева и освен зоните за отдих, тук вече има ново осветление, нова пътна настилка и тротоари. Подобни инвестиции обаче трудно се правят със собствен ресурс призна районният кмет Магдалена Манолова. Какво предстои в най-големия бургаски комплекс – блиц интервю на Gramofona.com

Г-жо Манолова, кой е следващият проект, който ще бъде реализиран на територията на „Меден рудник“?

- Постоянно работим по изготвянето на обекти и на други територии. Хората непрекъснато питат, кога ще се благоустрои и пред техния блок.

Факт е, че такова цялостно благоустрояване на територията с прилежащата й инфраструктура и елементи, е много добро. Това обаче е направено с ресурс по оперативна програма, много трудно се прави със собствени средства, защото ресурсите ни са ограничени, а територията е огромна.

В момента се подготвя проект за цялостно обновяване на пространство в зона А около блоковете от 15 до 20. Но там се налага цялостно обследване на територията, защото има проблем с отводняването.

Районът е доста натоварен от административна и обслужваща гледна точка. Там е болницата, спортната зала, има големи магазини. Доста е концентрирано и трябва комплексно благоустрояване.

Там е предвиждането за бъдещия парк, който ще бъде над кметството. Очакваме с проекта изцяло да променим визията на района.

В момента Общината инвестира в паркинги по комплексите на града. Тук ще има ли нови?

- От вчера започнахме нов паркинг зад бл. 131, който ще е с капацитет за над 100 автомобила. Тази територия е гранична между старата зона Г и новата – Районния център. Има огромни проблеми с паркирането, обслужващата улица е натоварена и за това инвестираме в паркинг.

Проблемите с паркирането означават ли, че и в „Меден рудник“ може да се появи Синя зона?

- За момента такъв вариант не се коментира. В бъдеще може би ще се наложи, но категорично не и сега.

Част от новите паркинги в комплекса са на мястото на старите метални гаражи. Това беше голям проблем за „Меден рудник“. Решен ли е вече?

- Почти не останаха такива гаражи. Има малко по периферията на зона Г и около бл. 112. Около блока обаче са оставени заради безопасността, защото между двата блока има огромен скат. Подготвяме проект за паркинг и едва когато сме готови с него ще махнем останалите метални гаражи.

Знае ли се колко са реално жители на „Меден рудник“?

- Много трудно може да се отговори на този въпрос, защото много от хората не са сменили адресната си регистрация. Прави впечатление обаче, че новата зона с новите кооперации все повече се населва. Там общината започна да изгражда поетапно инфраструктурата. Според мен в момента в комплекса живеят около 60 хиляди човека.