Ружди Хаджен е председател на Общинския съвет в Сунгурларе. Избран е за втори път на този пост. По образование е икономист. Пред журналисти показа стара летописна книга с историята на общинските съвети в сунгурларската община. Изданието е голямо по размери с тежки гравирани корици от кожа.

 

Г-н Хаджен, каква е тази летописна книга и как тя ще продължи да съществува?

Тази летописна книга е в архива на Общинския съвет на Сунгурларе, в нея има пропуски, но има и много информация. Аз съм се заел да работя по данните тук и заедно с библиотеката и архива издирвам допълнителни и любопитни факти, които ще дадат яснота за миналото на обществениците на Сунгурларе, какви решения са вземани и как са се отразили на развитието на общината. Подготвям изложба, която ще бъде представена за празника на Сунгурларе, който е през есента.


Г-н Хаджен, през цялото време на последното заседание на Общински съвет Сунгурларе настоявахте съветниците и експертите да говорят ясно на микрофон, дори когато се чуват в залата. Защо е нужно това?

Преди 2 години, когато станах председател на Общинския съвет, първата ми работа беше да отворя заседанията за граждани, да ги направя публични. И от две години насам заседанията се излъчват пряко в интернет. Има голям интерес, гражданите набюдават, даже има забележки, когато не се чува добре, затова настоявам да се говори на микрофон. В началото на тази година приеха промяна в Закона на местното самоуправление и местната администрация, с което задължават всички общини да имат онлайн заседания, дори промените важат и за комисиите. Хората трябва да видят избрания от тях съветник какво отношение е взел по докладната записка.

 

Гласувахте средства за рекултивация на депото за отпадъци. Сумата от 20 хиляди лева достатъчна ли е?

Ние имаме ангажимент да извозваме нашите отпадъци до депото в Братово и участваме с много малък процент  там. Сега община Бургас ще кандидатства по проект за безвъзмездна финансова помощ да запечатат клетка 1, защото вече се е запълнила, минало е необходимото време. Ние също имаме ангажимент да участваме със собствено финансиране. Съгласно нашия дял там, нашето финансиране е 20 хиляди лева.

 

Усеща се, че има баланс в Общинския съвет на Сунгурларе. Няма го заяждането, няма дребнавост, всички докладни на последното заседание се приеха с пълно единодушие. Как успяхте да постигнете този баланс?

За да има успех във всяко едно управление, е необходимо да има баланс. Стараем се всяко нещо да бъде подробно обяснено на комисиите. Когато предложенията са в полза на гражданите на Сунгурларе, няма как да няма пълно мнозинство. Не е лошо да има опозиция, живеем в демократична страна. Опозицията е най-големият коректив, но имаше и такива преложения, които отпаднаха. Например имаше предложение в комисиите, за което нямаше достатъчно основание. Става въпрос да бъде гласувано място за социални нужди, а мястото е отредено за жилищни нужди и колегите решиха да отпадне от дневния ред.


На последното заседание нямаше нито един съветник, който да е гласувал против и нито един въздържал се. Може ли кажем, че работите в голям комфорт?

Не е комфорт, това е екипна работа. И в политиката има екипна работа. Ние обсъждаме по няколко пъти всяко предложение с експерти. Първо в комисия, после съветниците от всяка една група, предполагам се събират и коментират. Когато докладват колегите на заседанията, също обясняват подробно, за да може и гражданите да знаят какво обсъждаме и кой приема, и кой предлага. Когато е достатъчно мотивирано и достатъчно добре обосновано, когато е в полза на гражданите на Сунгурларе, колегите го гласуват.

Гласувахте банков заем за община Сунгурларе, защо се налага нов заем?

Този заем е краткосрочен, не е нов дълг, от краткосрочен гласувахме да стане дългосрочен и е за милион и 200 хиляди. Откакто съм съветник виждам, че единственият възможен вариант да погасяваме нашите дългове е те да са дългосрочни, така може да спазваме погасителния план. Три пъти е намален дългът. Общинската администрация има амбиция да работи добре, разходите са свити до минимум, търсят се възможности за нови приходи и съм убеден, че ще постигнем добри финансови резултати.

Кога общината ще бъде на плюс?

Това финансистите ще могат да посочат, но в две направления се работи много усилено. Това са финансовата стабилност и околната среда.


(в интервюто са използвани въпроси и на други медии)