Красимира Маркович е общински съветник от групата на ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси в ОБС – Бургас. Интервю на Gramofona.com с Красимира Маркович.


Г-жо Маркович, колегите Ви от БСП гласуваха против приемането на тазгодишния бюджет, защото невиждали целите и приоритетите в него. Как Вие определяте рамката?

-  Община Бургас има през 2016 година доста сериозен и балансиран бюджет, който се стреми да осигури баланс между центъра на града, комплексите и съставните селища. За първи път се отделя сериозен ресурс за Меден рудник, което не е никак без значение.
Бюджетът наистина е със 100 милиона по-малко от 2015 година, но нека не забравяме, че се намираме в началото на новия програмен период и заради това бюджетът ни е по-нисък.
В предходни бюджети отделяхме внимание на големи капиталови проекти. Сега те са малки, но повече и разликата е че сега погледът изцяло е обърнат към комплексите и съставните селища.


Колко пари са заложени в Бюджет 2016?
-  Имаме 50 милиона лева по европрограми в бюджета. Смело мога да кажа, че сумата ще бъде усвоена, защото проектите са вече одобрени. Общинската отговорност в бюджета е 95 милиона, а делегираните от държавата - 72 милиона. С първата сума Общината акцентира предимно върху мерките за енегрийна ефективност по училища и детски градини както и оборудването на училищните столове за здравословно хранене. Със средства от общинския бюджет ще се направят Дневният център за деца в Морската градина, ще се довърши детската градина в село Маринка, ще се ремонтира училището в кв. Победа, ще се проектира училището в Горно Езерово.
500 000 лева са заделени за започване на Медицинския факултет. За него ще търсим финансиране по европрограми.
300 000 лева са заделени за канализацията в с. Маринка. Парите са нужни за сградните канализационни отклонения, които не са включени в програмата, която се финансира с европейски средства –ПУДООС/Предприятие за управлението на дейностите по опазване на околната среда/.
Предстои още изграждане на шумоизолираща стена между Летището и кв. Сарафово.


Бургаските социалисти са на мнение, че липсват мерки за подобряване на икономическата среда? Какво мислите Вие?

-  Ако искаме да имаме добра икономическа среда, то първо самите жители на Общината трябва да се чувстват комфортно. За да стане това, те трябва да бъдат удовлетворени и не само да се хвалят с центъра на Бургас. Комплексите също са от значение.


Вие сте втори мандат общински съветник. Направихте ли си необходимите изводи от първия?
-  Мога спокойно да си призная, че ми беше необходима година и половина от първия мандат, за да съм наясно със самата работа и дейност на Общинския съвет, за да мога да кажа, че се чувствам полезна. Направих си доста изводи през първия мандат. На заседанията преди имаше доста спорове и неуместни изказвания, но сега това го няма. С времето и опитът си оказва влияние, вече се работи по-спокойно. Избягват се популистки сблъсъци между опозиция и мнозинство. Изказванията също вече са по-професионални.


Вие сте председател на една от най-важните комисии, тази по бюджет и финанси. Лесно или трудно се справяте със задачите, които имате?

-  Работата е доста отговорна, но не е непозната. Когато имаме екип, разбирателство и желание за работа, нищо не е трудно.
Работата в самите комисии е по-ползотворна вече. Стремим се всички неясноти да бъдат изчистени по време на самите заседания, за да не се налага администрацията да дава обяснения по време на сесиите. Предходният мандат сме заседавали по два дни, а сега това го няма.


Отразява ли се на работата факта, че в местния парламент имаме са двама юристи – Евгений Мосинов и Костантин Луков?

-  Не считам, че се отразява на работата. Имаме ли юридически въпрос, имаме свободата да се обърнем към юристите на Общината.


Вашият колега Димитър Людиев от ГЕРБ  внесе докладна записка, с която предлага повишение на кметската заплата. Като общински съветник Вие съгласната ли сте с предложението му?

-  Разбира се, че заплатата на г-н Николов трябва да е увеличена. Бургас е градът с най-добрия кмет, градът, който стана най-добър за живеене, всички общини искат да имат кмет като нашия. Няма да е редно да не позволим заплатата на г-н Николов да се повиши. Дори тази сума е ниска за работата, която Димитър Николов върши, защото той е навсякъде. Трябва да има предложения за по-високо възнаграждение.