Исмаил Осман е кмет на община Руен. Как се справя администрацията му година след навлизането на коронавируса у нас? Какви са основните приоритети в Бюджет 2021 г? На коя сфера ще се обърне най-сериозно внимание през настоящата година? Интервю на Грамофона нюз.

Г-н Осман, другата седмица предстои гласуване на Бюджет 2021 г? Ще има ли средства за всички в него?

Както бюджетът на всички общини, така и този на Руен е ограничен. Казвам, че е ограничен, не сравнявайки го с предходната година, а поради друга причина. Тя е, че исканията на кметовете на населените места са много повече, отколкото възможностите на самия бюджет.

Няма как да удовлетворим всички искания на жителите и кметовете на населените места в община Руен. Едно обаче заявявам най-отговорно. От бюджета, който имаме, за всяко населено място ще се направи по нещо.

Колко ще е рамката на бюджета за тази година?

31 400 000 лева. Миналата година достигнахме 29 400 000 лева. Увеличението се дължи основно на увеличението на единния разходен стандарт на брой ученик. Миналата година в сферата на образованието имахме 13 500 000 лева, а тази са близо 17 000 000 лев.

Близо 60 % от Бюджета на община Руен отива за образование. Парите за образование идват от републиканския Бюджет и те не могат да бъдат пренасочени за нещо друго. Училищата са второстепенни разпоредители.

Някои хора не знаят тези неща и ни питат защо се отделят близо 17 000 000 лева за образование. Такива са правилата и законите. Нека е ясно, че от тези пари се плащат заплати и осигуровки на учителите и персонала в училището, плаща се и за  издръжка на самите учебни сгради.

Трудно ли се прави бюджет в условията на пандемия?

В условията на ковид пандемия правенето на бюджет е малко по-трудно. Приходите са по-малко в сравнение с предходни години. Почти цялата минала година бяхме в ковид среда, бяха затворени много от отраслите като ресторанти, кафенета. Местната икономика беше в затруднено положение.

За какво ще бъдат разпределени средствата от Бюджета?

За инфраструктурните обекти, асфалтиране на улици, общински пътища, облагородяване на паркови пространства.

Преди гласуването на Бюджета имаше ли предложения от страна на гражданите и в каква посока бяха те?

На 15 февруари беше обсъждането на Бюджет 2021 г в Руен. Предстои председателят на Общинския съвет да насрочи дата, но приемането му ще се проведе в края на месеца. Предложенията на гражданите вече са включени в сумата. Все още не са разпределени по пера, но с екипа ми предстои да го направим.

Кога се очаква да започне санирането на кметствата в Общината?

Санирането все още не е започнало. Втората фирма, която беше класирана в поръчката за енергийна ефективност, обжалва в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и във Върховния административен съд (ВАС). Община Руен спечели и двете дела. Ще изчакаме затопляне на времето и предполагам до месец-два ще можем да започнем. Не може да се санира при ниски температури.

Каква е ситуацията с коронавируса към днешна дата?

Ситуацията в община Руен е спокойна. Контролираме постоянно дали се спазват противоепидемичните мерки и не сме установили драстични нарушения. От 20 дни насам както на други места, така и в Руен има повече заболели в сравнение с януари месец.

Рано ли е да говорим дали ще го има тази година за общинския празник?

Ако епидемиологичната обстановка позволява, празник на Руен ще има. Ако обаче не позволява, няма как да го организираме и направим. Всичко зависи от процента на заболеваемост през следващите месеци.