Едно интервю с Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, пред телевизия „Европа”

Коректни ли са интернет търговците, г-н Маргаритов? Как се развива онлайн търговията във времето и можем ли да бъдем спокойни, когато пазаруваме през домашния си компютър?
- В последно време наблюдаваме намаляване на броя на нарушенията от търговците, които предлагат своите стоки онлайн. Може би това е така, защото те все повече започват да познават и правилата на играта, но същевременно считаме, че е необходимо още малко време, за да ги усвоят и да играят коректно на терена. Ние, разбира се, контролираме дейността им.

С колко са намалели нарушенията?
- В сравнение с първото тримесечие на 2015г. в края на годината ние констатирахме един доста съществен спад на нарушенията с около 30%, което е много добра тенденция. Особено на фона на това, че се увеличава с почти същия процент броят на хората, които търгуват в интернет. Макар, че смея да твърдя, че в България хората все още по-скоро предпазливо подхождат към този тип търговия. Тя си има своите предимства, разбира се – и своите недостатъци.

Кои са най-честите нарушения?
- Тъй като едно от най-важните права на потребителите, които търгуват онлайн, е правото на отказ от закупената стока, ние сме длъжни да кажем, че потребителите имат право в 14-дневен срок да се откажат от това, което са закупили само защото то не им харесва. Много търговци спестяват тази информация на потребителите и те понякога не разбират, че имат това право.

Наред с това ние сме констатирали и други нарушения, които са типични въобще за нашата контролна дейност – различни опити за заблуждаване, така наречените „нелоялни търговски практики”. Но се надяваме, че тенденцията за намаляване на нарушенията ще се запази. Нека да е ясно, че ние ще продължаваме да контролираме тази дейност. И колкото по-популярна става онлайн търговията, толкова повече ще присъстваме. Същевременно нека потребителите, когато виждат, че има някакъв проблем, да се обръщат към нас, за да реагираме.

Вие контролирате българските сайтове. А кой контролира чуждестранните?
- Много е важно да кажем, че на територията на ЕС важат едни и същи правила за онлайн търговията. Което и да е мястото, където търгува съответният потребител, щом е на територията на ЕС, то той има същите права каквито има и когато търгува с български онлайн търговец. Към нашата комисия функционира Европейски потребителски център, който е част от цяла мрежа такива центрове на територията на ЕС – при трансграничен проблем, който се явява в резултат на такава сделка, тези центрове съдействат за разрешаването на спора. 

Има ли проблеми с онлайн запазване на почивки?
- Винаги е чувствителна темата за туризма и туроператорите. Разбира се, че има. Като процент от общия брой сигнали, които получаваме, не е кой знае колко голям, но всеки конкретен случай е много важен, тъй като пътуванията винаги създават големи проблеми, ако има някакви несъответствия. Именно в сътрудничество с Европейските потребителски центрове и посредством нашата контролна дейност ние се надяваме, че ще се запази тенденцията все повече и повече туроператорите да бъдат коректни към потребителите. Това, което ние правим е: издаваме заповеди за затваряне на места за настаняване и заведения, които не са категоризирани, при несъответствие винаги налагаме санкция. Мисля, че и отправяните от нас чрез вас – медиите, послания към на търговците, включително и към туроператорите – да бъдат коректни и лоялни към своите клиенти, дават своите резултати.

Имате ли правомощия да затворите един сайт, ако той е некоректен?
- Точно сайт – не, но ние действаме съвместно с органите на МВР, които имат възможност да контролират онлайн пространството. Когато, например, констатираме, че туроператор съзнателно прилага нелоялни търговски практики спрямо своите клиенти и не можем да го открием, но на сайта му се предлагат услуги, които не могат да бъдат реално предоставени, сме имали случаи на много добро взаимодействие. Освен, че ние можем да затворим офиса му, органите на реда могат да прекратят и достъпа до сайта.

Накрая да кажем една новина, която буквално е от вчера. Тя е свързана с предсрочното прекратяване на договорите с мобилни оператори. Какво предвиждате да се случи като добра практика в тази посока?
- Всъщност това е нещо, с което ние се занимаваме отдавна. То е свързано с нашите опити да бъдем полезни на потребителите при прекратяването на срочни договори с мобилни оператори. Когато сключите договор, но по някаква причина решите да го прекратите на третия месец, не трябва да заплащате всички останали такси до края на договора. Това беше целта и ние постигнахме напредък. Вече с два от трите мобилни оператора имаме споразумение, по силата на което максималният брой такси за неустойки, които могат да бъдат платени при предсрочно прекратяване на договора, е три, вместо 20 да речем или 23. Надяваме се, че и с третия ще постигнем това споразумение, тъй като сме в процес на съдебен спор в момента.

Мисля, че това е един добър пробив и той е нещо като илюстрация на това, че нашите усилия да прекратим неравноправните действия на т.нар. естествени монополисти спрямо потребителите ще се увенчаят с успех и занапред.