Основната предпазна мярка е осигуряване на дистанция, смята опитният специалист

Д-р Жени Стоичкова е детски пулмолог от Бургас. Екипът ни я потърси, за да коментира полезно ли е според нея задължителното носене на маски от учениците в клас. Интервю на Грамофона нюз.

Д-р Стоичкова, ефективни ли са предпазните средства на лицето /маска или шлем/ срещу разпространението на коронавирус при децата?

Един от основните начини на разпространение на COVID-19 е въздушно- капковият чрез капчиците, отделени от дихателните пътища при кихане, кашлица, смях, говорене. Носенето на маска е една от противоепидемичните мерки, но сама по себе си няма да предотврати разпространението на COVID-19. Изключително важна мярка е спазването на физическа дистанция 1,5 – 2 метра, честото миене на ръцете и дезинфеекциране на повърхностите, защото отделените капчици се отлагат по предметите.

Опасно или полезно е според Вас децата да носят предпазни маски по 6, а в някои случаи и по доста повече часове на ден в клас?

Правилното поставяне, сваляне и съхранение на маската е важно, за да бъде ефективна бариера за предпазване. Тя трябва да покрива носа, устата и брадичката, да бъде добре закрепена с ластични примки и в същото време да осигури спокойно дишане.Трябва да се пази от замърсяване. По-дългият престой с маска крие рискове от неправилно ползване, замърсяване на маските и проблеми с изхвърлянето им.

Има деца с хронични заболявания на горни и долни дихателни пътища, за които спокойното дишане за дълго с маска би било проблем. Преглеждала съм деца с обриви на кожата под маската, което изисква специални тъкани или използване на шлемове.

Не на последно място е психологическата настройка за продължително носене, защото нервната система има отношение към протичането на всички заболявания. Често при деца се наблюдават психосоматични симптоми.

За кои заболявания при децата не са подходящи предпазните маски?

Продължителното носене на маска от деца със затруднения в проходимостта на дихателните пътища, хронично безсимптомно бактериално носителство, алергични кожни заболявания, деца с дефицит на вниманието и синдром на хиперактивност, деца с логопедични проблеми и други хронични патологии, би било проблемно. Добре е преценката за носене на предпазни средства да бъде индивидуално съобразена.

На колко време трябва да се сменя една маска или един шлем?

Обикновените текстилни маски и медицинските маски би било добре да се сменят на 2 часа, ако не са били замърсени по друг начин. Преди поставяне и след сваляне трябва да се мият ръцете. Шлемовете са по-удобни за провеждане на присъствени учебни занятия по отношение на комуникативността, но тяхната ефективност е по-малка и също изискват често почистване.

Какви биха били очакванията – повече здрави или повече болни ученици след задължителното носене на маски?

В идеалния теоретичен вариант, при който се спазват всички правила за носене на маска, според мен би довел до запазване на настоящата ситуация, при която децата не посещават присъствено учебни занятия.

Това обаче е трудно постижимо на практика. Не е ясно кой ще контролира правилната употреба. Ако това се вмени на преподавателите, ще отнема време от съществената им работа. Как ще се провеждат устните изпитвания-също е въпрос за размисъл.

Как ще се осигури правилното изхвърляне на замърсените маски, които сега могат да се видят и по улиците? Не без значение е и цената за необходимото количество предпазни средства на ден, която родителите ще трябва да предвидят.

Какви други, по-сериозни мерки срещу разпространението на инфекцията според Вас трябва да има в училищата?

Основната предпазна мярка е осигуряване на дистанция. При провеждане на занятия в стандартна класна стая и присъствие на 28 деца не може да бъде осигурена такава. Важно е редовното проветряване на стаите, използването на уреди за дезинфекция на въздуха /ефективните са доста скъпи/ и дезинфекция на повърхностите.

Трябва ли децата да се върнат в класните стаи предвид усложнената ситуация в страната?

Ако нивото на новозаразени не започне да спада – би било неразумна стъпка.

Как работите Вие в условията на COVID-19?

Спокойно, при спазване на противоепидемичните мерки и поддържане на един балансиран начин на живот, без страх и с любов към децата.

Снимка: https://www.credoweb.bg/