Митко Иванов е художник. Занимава се с иконопис, църковна стенопис и реставрация на икони и картини. Ръководи Дружество на художниците - Бургас от 2012 г. Покрай проекта за реконструкцията на „Богориди“, хората на изкуството скочиха срещу кича по главната улица. Загубили се автентичността на „Богориди“ и заприлича ли тя на Слънчев бряг? Интервю на Gramofona.com с Митко Иванов.

Г-н Иванов, как трябва да изглежда улица „Богориди“?

- Основното при „Богориди“ е свързано със съхраняването на духа. Всички грамадни реклами, които очевидно нарушават всякакви разпоредби, трябва да бъдат моментално премахнати и вкарани в размерите и позициите, в които е необходимо.

За много от дворовете на старите къщи, които в момента са превърнати в дюкяни, за да вземат по 3 000 лева на месец, трябва да се провери дали имат разрешителни. Тук ще бъдат засегнати интереси на частните собственици, но обществеността ще трябва да им припомни, че хората и търговията са активни на улица „Богориди“ заради нейния дух, а не защото има дюкяни за евтини китайски стоки-блузки, очила, гащи и т.н. Водещо е съхраняване на духа на улицата, а комерсът идва след това. Той се подчинява на духа, а не обратното.

Какво Ви дразни по булеварда?

-  Най-много ме дразнят пластмасите, трябва моментално да се свалят от главната улица. Според мен проектът, който се предлага за реконструкцията на „Богориди“ е правен от човек, който е чужд на духа на Бургас. Той въобще не разбира какво е това „Богориди“.

Нито една дума няма не се казва в проекта за съхранение на старите сгради. Ще се правят някакви повърхностни промени с декоративни, арт елементи.

Прилича ли „Богориди“ на Слънчев бряг?

-  Все повече. По-добре не мога да се изразя, а след година най-вероятно напълно ще прилича на Слънчев бряг.

Как може да се намери баланс между търговците и хората на изкуството?

-  „Богориди“ винаги е била търговска улица, но никога търговците не са си позволявали да слагат толкова големи реклами, колкото желаят и да са толкова издадени на улицата, отново колкото желаят. Къщите вече не се виждат и така те на практика престават да съществуват, защото са заградени. Когато преминаваш по крайбрежната алея в Слънчев бряг-не виждаш море, защото има плътна стена от дюкяни, ресторанти, някои от тях двуетажни.

Създаването на инициативен комитет ще разреши ли донякъде проблема?

-  Трябва да има обществен съвет за естетическа градска среда. Чиновниците много са си повярвали и мисля, че трябва да започнат да се консултират с хората които разбират. Търговия винаги ще има, но трябва да се спазват правилата. Много е просто!

Кой трябва да членува в обществения съвет?

-  Моето мнение е да са значителни, влиятелни и обществени фигури, на които да не се плаща и  да нямат санкциониращи функции. И без това Законът няма да го позволи-такъв комитет да ходи и да къса глоби. Когато решенията минават на одобрението през комитета, никой световно неизвестен чиновник няма да смее да допуска подобни неща.