Руското Министерство на информационните технологи иска да се забранят телефонните разговори чрез Skype, WhatsApp и Viber, съобщи NTV.

От ведомството предлагат да се забрани на операторите, които предлагат "услуги, свързани с предаването на гласови данни" да си взаимодействат с абонати на местни и регионални мрежи.

В тази формулировка попадат и VoIP-услугите (Voice over IP — глас през IP). Това на практика означава, че ако постановлението бъде прието, ще се забрани от Skype, Viber или WhatsApp да се звъни на телефон и обратното.