Професионалната гимназия по компютърни програмиране и иновации в Бургас отправя ново и интересно предизвикателство към всички ученици, които се занимават с решаване на логически и математически задачи чрез създаване на алгоритми. Високотехнологичното онлайн състезание "Digi Math" ще се проведе на 15 декември, събота, в сградата на ПГКПИ в ж.к. "Меден рудник".

"Digi Math" е събирателно понятие за алгоритми и математически модели, използвани в създаването на най-новите технологии, позволяващи реализирането на сложни реални технологични проекти, които са използвани в света на програмирането и технологиите. Дигиталната математика разкрива нови възможности за развитие както на теоретичната математика, така и на приложната.

Състезанието е насочено към учениците, желаещи да проверят знанията си в света на дигиталните науки, решавайки логически задачи; да конструират математически решения, реализиращи алгоритми от света на технологиите.

"Digi Math" се организира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации със съдействието на Община Бургас и компания "DEVA Broadcast", която е спонсор на гимназията в сферата на роботиката и ще осигури награди на учениците, постигнали най-високи резултати в иновативнoто състезание.

Състезанието ще се проведе в два модула, всеки от които с продължителност по 1 час. Максималния брой точки от двата модула на състезанието е 100. Участниците ще работят на лаптоп или компютър, осигурен от гимназията. Специална комисия ще оценява решенията на задачите, а награждаването ще се състои на 16 декември, неделя.

Участието в състезанието е напълно безплатно, като единственото условие е предварителна регистрация и попълване на онлайн формуляр на официалния сайт на състезанието: digimath.codingburgas.org 

Крайният срок за записване за "Digi Math" е до 14 декември, петък.

Ето и подробната информация за условията на състезанието:

Формат на състезанието

Състезанието се състои от два етапа:

Модул 1- Логически задачи с тестови характер, които изискват използване на алгоритми и математически модели за постигане на решение;
Модул 2 - Практически задачи с решение в електронен формат.

Време за решаване на всеки модул - 1 час;
Регистрация на сайта: digimath.codingburgas.org с онлайн формуляр;
Състезанието е свободно от такси;
Краен срок за регистрация - 14.12.2018 година;
Време и място на провеждане - 15.12.2018 от 10.00 часа в ПГКПИ-Бургас;

До оценяване не се допускат нерегистрирани участници, които не отговарят на необходимите изисквания и които не са попълнили изискуемата информация;
Оценяването ще се извърши от комисия в състав: 
Пенка Георгиева - ръководител катедра "Математика и информатика" в БСУ; 
Данаила Стаматова - учител по математика и информатика; 
Нели Каналева - учител по математика и информатика.
Връчване на наградите - 16.12.2018.

Право на участие

Участници: В състезанието имат право да участват всички ученици от VIII клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България през учебната 2018/2019 г.;

Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или дарение;

Учениците, които се регистрират се съгласяват личните им данни да бъдат използвани от комисията към ПГКПИ-Бургас.

Провеждане

Време и място на провеждане - 15.12.2018 от 10 часа в ПГКПИ - Бургас;
Учениците заемат работни места по предварително обявена схема с фиктивния номер, получен на електронната поща и попълнен в регистрационната форма;
По време на състезанието участниците използват лаптоп или компютър, осигурени от гимназията;
Работата се съхранява в електронен формат и се публикува на указано място от квестора;
До оценяване не се допускат работи, които не отговарят на необходимите технически изисквания и към които не е попълнена изискуемата информация;
По всеки от модулите работата започва след указания от квестора.

Оценяване

Модул 1- Логически задачи с тестови характер 
Брой задачи: 
10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), оценявани с по 2 точки; 
5 задачи с кратък отговор, оценявани с по 6 точки. 
Максималният брой точки е 50; 
За грешен и непосочен отговор - 0 точки.
 

Модул 2 - Практически задачи с решение в електронен формат 

Тема от 2 задачи, за които се изисква алгоритмично решение, което учениците трябва да представят подробно с алгоритъм или език за програмиране. Всяка от задачите се оценява с 25 точки. 
Максималният брой точки е 50.
Максималния брой точки за състезанието е 100.

Класиране

Електронен формат на темата и задачите се съхраняват в рамките на един месец след провеждане на състезанието;
Протокол с резултатите на учениците - фиктивният номер и брой точки, училището, населеното място се съставя в електронен формат от комисията;
Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване;
Протоколът с резултатите на учениците, съдържа фиктивния номер и брой точки за всеки участник. Публикува се на digimath.codingburgas.org при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.