Община Поморие е одобрена за участие в европейската инициатива WiFi4EU, с помощта на която ще бъде предоставен достъп до висококачествен интернет на местните жители за период от поне 3 години, похвалиха се от местната администрация.

Чрез ваучери на стойност 15 000 евро инициативата насърчава създаването на безплатни безжични мрежи за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини от цяла Европа.

В рамките на идните 18 месеца отпуснатите средства ще бъдат използвани за конфигурация на мрежа и инсталиране на Wi-Fi оборудване на публичните места, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет.