Всеки с интерес в тестването на софтуерни продукти може да кандидатства за новата учебна дисциплина „Софтуерно тестване“. Курсът не е обвързан с такси и е съвместен проект на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и „СофтСърв България“.

Курсът започва на 1 август и ще продължи до 7 октомври т.г.

Програмата  има за цел да изгради знания и да създаде умения в студентите по тестването на софтуер. Ще се изучават най-новите стандарти за тестване (ISO, CEN, ISTQB, IEEE и др.), както и обвързаните с тях тестови практики.

Основни модули от курса на обучение са: Въведение в софтуерното тестване; Анализ на изискванията; Изпълнение на тестове; Регистриране на дефект; Типове тестване; Тестови техники; Тестова документация; Методологии за разработка на софтуер.

В програмата са включени лекции, практически упражнения и решаване на индивидуални задачи и тестове. Самостоятелната работа може да бъде индивидуална или групова. Тя позволява на студентите да разработват теми или да разписват тестови сценарии.

Всички участници в курса трябва да имат базови познания по информатика.

След успешно завършване на курса, студентите следва да знаят и могат:

-           да познават тестовите техники;

-           да умеят да анализират софтуерни изисквания;

-           да познават  процедурата за регистриране на дефект;

-           да умеят да изпълняват тестове;

-           да работят с тестова документация;

-           да познават методологиите за разработка на софтуер.

Повече информация и форма за кандидатстване може да откриете в линка:

https://career.softserveinc.com/en-us/technology/course/quality-control-project-lab-bulgaria?fbclid=IwAR1aBx3S33JOgd5Hk0EqCaAF_UlDvIQFmTvQXHiEybEhVhQwSqd-5FjJY1U