В сграда на община Царево се проведе работна среща с представители на дружеството, което е ангажирано с изграждане и поддръжка на новата интернет страница на община Царево.

„Киберсигурност и лесен потребителски достъп – това са двете цели, които преследваме, съобразявайки се изцяло със законовите изисквания за електронно управление. Освен пряко излъчване на заседанията на общински съвет и архив, искаме да имаме все повече електронни услуги, които да са лесни и достъпни. Ангажирали сме местен човек в тази дейност, човек който има отношение към Царево – това е много важно за мен“, заяви кметът Марин Киров.

От страна на дружеството-изпълнител беше поет ангажимент за съобразяването на новата страница с всички стандарти и изисквания за електронно управление и сигурност като се осигури максимална прозрачност и лесен достъп за потребителите.

Реконструкцията ще се извършва в следващите три месеца, като в някои случаи ще се налага старата платформа да не функционира. След като новата платформа е изцяло готова ще има препратка към стария сайт, за да се гарантира преход в информацията.