Предложението включва общ подход за използване на радиочестотната лента около 700 MHz за мобилни услуги, който ще осигури висококачествен интернет достъп за всички европейци,  и едновременно с това ще отвори пътя към 5G, чието въвеждане е предвидено да започне от 2020 г.

В предложението се предвижда до 2020 г. по-голяма част от радиочестотния спектър около 700 MHz (694-790 MHz) да стане достъпна за мобилни услуги. Тази радиочестотна лента е идеална за предоставяне на висококачествен интернет на потребителите, независимо от това дали те се намират в голям град, малко отдалечено селце или на магистрала.

Честотите в лентата под 700 MHz (470-694 MHz) ще останат достъпни приоритетно за аудио-визуални услуги. Този подход ще гарантира достъпа на европейците до творческо съдържание както на таблети и смартфони — една засилваща се тенденция, така и чрез класически телевизионни услуги.

Предложението е част от стратегията на Комисията за създаване на цифров единен пазар.  То е в съответствие и с най-новите международни споразумения относно използването на дециметровия обхват, включително на радиочестотната лента около 700 MHz.

Снимка: http://www.infonews.bg/