На работна среща днес в Министерството на образованието и науката бе обсъден старта на обучението на приложни програмисти в рамките на програмата "Обучение за ИТ кариера" от есента на 2017 г.

Силно бургаско присъствие беляза срещата, като в дискусиите активно се включиха общинският съветник Петко Георгиев, който е и председател на ИКТ Клъстер - Бургас, колегата му Стоян Николов от ИКТ Клъстер – Бургас, Коста Папазов от ПГЕЕ "К. Фотинов" и проф. Сотир Сотиров от Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

В неформална среща след събитието представителите на Бургас обсъдиха и бъдещи инициативи в подкрепа на образованието по информационни и комуникационни технологии със Светлин Наков, създател и вдъхновител на Софтуерния университет.

Според Петко Георгиев, изборът на Бургас за един от петте обучителни центрове за приложни програмисти в България е изключителен успех за работата на Община Бургас, ИКТ Клъстер – Бургас, както и на бизнеса и образователните институции в града.

„Това е стъпка към превръщането на Бургас в едно от предпочитаните места за ИКТ бизнес в страната“, допълни Георгиев.

За програмата: Пет центъра в страната, създадени към пет професионални гимназии в сътрудничество с висши училища и ИТ бизнеса, ще обучават приложни програмисти, в рамките на програмата "Обучение за ИТ кариера", за която до 2020 г. са предвидени 770 хил. лв.

Сумата, която ще се отпусне за учебната година 2017/2018, е 270 хил. лв. Финансирането е от бюджета на Министерството на образованието. Петте центъра са разположени в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София.

Те ще създадат цялостна организация за реализирането на програмата, ще организират и провеждат обучението на учениците от цялата страна и ще предлагат присъствени и онлайн форми на обучение по професия приложен програмист.

Ще бъде създаден и специален орган към МОН за наблюдение на програмата, пред който регионалните управления на образованието ще представят ежегодни доклади за осъществявания от тях мониторинг на изпълнението на програмата.