Денят на ученическото самоуправление в Царево започна с натоварен график и добро настроение.
Днешният 9 май беше по-особен за учениците, защото влязоха в съвсем нова роля – те станаха общински служители за един ден.

В лицето на възпитаниците на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Царево служителите в общинска администрация имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с динамиката на работния процес.

Малките общинари успяха, макар и за кратко, да се докоснат до спецификата на работата и осъзнаха колко важна и отговорна е дейността в община Царево.
 Кмет на морската община „стана“  Константин Симеонов от 11а клас. Негови заместници бяха Адриан Константинов и Ростислав Пивчев.

Председател на общинския съвет беше Габриела Иванова.

Ето и останалите ученици, които се включиха в днешната инициатива:

Административен секретар на община Царево – Симона Георгиева 8а клас
Главен архитект – София Василева 10б клас
Главен инженер – Ивелин Цветанов 9а клас
Главен юристконсулт – Златина Карчева 9б клас
Директор бюджет и финанси – Димитър Овалов 9б клас
Главен счетоводител – Стела Христова 10б клас
Началник „Местни данъци и такси“ – Теодора Томова 9а клас
Директор „Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности“ – Диана Костова 9а клас
Връзки с обществеността PR – Марина Ламбова 9а клас
Инспектор „Местни данъци и такси“ – Мария Недялкова 8а клас
Технически сътрудник – деловодител /фронт-офис/ - Моника Михалева 8а клас
Директор Общински исторически музей – Царево – Ангел Градев 11а клас