Учениците от 3 В клас на основно училище „Васил Априлов” постъпиха в доброволчески отряд към „Детско полицейско управление” на МВР- Бургас. На тържествена церемония те се заклеха да познават и спазват законите, да не се примиряват с нарушенията, както да се грижат за своята безопасност и тази на другите около тях.

 „Програмата е двугодишна и е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап. В нея се застъпват полезни за децата теми, които ги учат как да се борят с трудностите на живота”, обясни Марияна Стефанова, Директор на ОУ „Васил Априлов”.

Тя допълни, че идеята е да се формират в подрастващите умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, формиране на нетърпимост към престъпните посегателства, на гражданска позиция и засилване на доверието в полицията и институциите в Република България.

Доброволчески отряди ще има в още три училища в Бургас. Това са ОУ „Климент Охридски”, ОУ ”Княз Борис” и СОУ „Петко Росен”.  Децата ще имат възможност да се запознаят с работата на полицая и да патрулират заедно с тях”, обясни ст. комисар Калоян Калоянов, Директор на Областна дирекция-  Бургас.

Екипът , който ще обучава малките доброволци са инспектор Валентин Стоянов, инспектор Христина Русенова и мл.инспектор Христо Томов. Съвместна и ползотворна работа им пожела началникът на Второ районно управление Живко Манолов.

Кметът на Бургас Димитър Николов пожела на първото Детско полицейско управление да разберат тънкостите на полицейската дейност и в бъдеще да кандидатстват за полицаи, за да подобрят още повече безопасността в града.

„Моите усилия ще бъдат насочени във всяко училище да има ваши малки колеги- доброволци. Научете се да бъдете смели и дисциплинирани”, заяви Вълко Чолаков, Областен управител на Бургас.

Детско полицейско управление ще има в 199 училища в цялата страна. Дългосрочната превантивна програма на МВР е в партньорство с МОН, Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, БЧК, Българска православна църква и Национално сдружение на общините в България.