Кроношпан предизвиква креативността на бургаските ученици със старта на конкурса „Мисли зелено“.

До 10 май от компанията очакват възпитаниците на средните и основните училища в Бургас да създадат и кандидатстват със свои проекти с екологична насоченост.                                

На финала жури от експерти ще избере трите най-впечатляващи предложения. Всеки един от отличените проекти ще бъде подкрепен с премия от 5000 лв, а победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 май.

За целта ръководството на Кроношпан създаде специален фонд, който генерира постъпления от продажбите на един от най-екологично чистите продукти на компанията OSB, за чието производство се използват щадящи природата технологии. Набирането на средства по наградния фонд стартира от 01.04.2017 и ще продължи  до осигуряването на съответния бюджет.                                                                        

Конкурсът „Мисли зелено“ е посветен на популяризирането на устойчивото развитие и опазването на околната среда сред младите хора, а поводът за началото му е отбелязването на Световния ден за опазване на околната среда през 2017 г.

Чрез това предизвикателство Кроношпан  си поставя за цел да провокира творческо мислене у младите хора, да възпитава в тях любов и грижа за природата и не на последно място да повиши осведомеността сред бургаските ученици по отношение на влиянието на неустойчивото потребление върху околната среда и ефектите от такова потребление върху климатичните промени.

Условието на конкурса е със своите проекти участниците да определят проблемите за околната среда и по творчески начин да покажат как могат да бъдат предприети действия за опазването на Земята за бъдещите поколения.

До участие в конкурса ще бъдат допускани учебни заведения от Бургас, а формата за участие може да бъде изтеглена от http://bg.kronospan-express.com/bg/page/think-green

За контакти и допълнителна информация относно правилата и регламента за кандидатстването  в конкурса можете да изпращате вашите въпроси на този адрес thinkgreen@kronospan.bg