О  Б  Я  В  А

 

 

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, ТОНУС ПРОДЖЕКТ ЕООД, ЕИК 205132659 обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за изграждане на ферма за отглеждане на черна мида /Mytilus galloprovincialis/ в близост до гр. Созопол, община Созопол, Област Бургас.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Бургас, гр. Бургас 8000,  ж.к. „Лазур", ул. „Перущица” № 67, ет.3, тел.:   056/ 813 205; Факс: 056/ 813 200
Е-mail: riosvbs@unacs.bg