Той е един щастлив директор на горско стопанство. Инж. Сахак Сахакян вече 40 години е в системата на горите, а от 2021 година е директор на Държавно горско стопанство (ДГС) "Айтос".

Районът на ДГС „Айтос" обхваща източната част на младите Старопланински нагъвания и малка част от Централно-средногорската морфоструктура (Айтоско поле). Горите от горския фонд, намиращи се в Айтоското поле, заемат 1392,6 ха, което е едва 3,0% от площта на лесничейството. Дървопроизводителната площ се намира между 100 и 300 м н.в., като средната надморска височина е 200 м, което определя принадлежността на горите към Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. Най-високата точка се намира в Котленско-Върбишкия дял Източна Стара планина – връх Чортлен 728,9 м н.в. Най-ниската точка е на котата на язовир "Цонево" – 66,9 м н.в. Средната надморска височина е 300 м.

Инж. Сахакян е щастливец, защото е осъществил детската си мечта – да бъде близо до гората. „От малък в главата ми са все лов, риболов, пушки, кучета. До започването на работа в Опитната станция по дъбови гори в Бургас обаче, за мен гората беше място, където има дивеч. Когато поработих половин година с корифеи в лесовъдството, изведнъж взех да гледам по друг начин на гората", спомня си днешният директор. По това време през 1983 година той записва задочно Лесотехническия институт. „Там на двадесет студенти се падаше един професор, а в Опитната станция, където работех, аз бях един студент, а срещу себе си имах петима професори", разказва инж. Сахакян.

След завършване на висшето си образование той става началник участък в ДГС Бургас. „В началото на 90-те години основна моя задача беше борба с бракониерството, което процъфтяваше в първите години на демокрацията. Другото предизвикателство бяха многото пожари", казва лесоинженерът.

Близките на инж. Сахакян знаят, че той е страстен любител на кучетата. Съвсем скоро ще вземе поредното си куче от породата Дратхаар твърдокосмест птичар. През 90-те години той организира и първия в България курс за подготовка на ловни водачи. Следват подготвени от него състезания за ловци с кучета, работещи със стойка по правилата на "Свети Хуберт". През 2001 година инж. Сахакян става директор на ДГС Бургас, а през 2022 година – експерт по лова в РДГ Бургас. В онези години той е един от организаторите на първата стачка в системата на горите за повишаване на заплатите. Следва работа като експерт към ЮИДП.

Инж. Сахакян се гордее, че ДГС „Айтос" добива 70 хиляди пространствени кубика дървесина годишно, което го нарежда на първо място сред всички горски стопанства. „И тази година ще добием поне 65 хиляди кубика дърва за огрев на местното население. Плануваме още залесяване на близо 90 декара нова широколистна култура – дъб и цер", категоричен е той.

Инж. Сахакян е член на Управителния съвет на Националното сдружение на ловците и риболовците и председател на комисията по ловна стрелба. „Лошото боравене с оръжие означава много наранен и изоставен дивеч да загине. Ловната стрелба е част от културата на една нация, в която има развити ловни стопанства, каквато е България", счита директорът.

Днес директорът на ДГС „Айтос" мечтае само за едно – да бъде здрав. Благодарен е на своята съпруга, която го подкрепя през изминалите 40 години заедно. Надява се още дълго да организира и участва в ловни стрелби и състезания за кучета.