Сигурен съм, че сте се шегували със свой познат, разменяйки си любезното:

          - За мен е малък празник да те видя!

          - За мен е още по-малък.

Вчера следобед гимназиалната младеж на Бургас и обществеността на града имаха наистина голям празник - неотразимо приятна среща с уникалния учител по физика и откривател на млади таланти Теодосий Теодосиев, който гостува по покана на Общината, като бе посрещнат и представен лично от кмета Димитър Николов. Във Втора зала на „Флора“ - Бургас популярният преподавател предложи на аудиторията своята лекция „Успешният човек и методика за формиране на силов интелект“. Темата имаше научномотивационен характер за интелигентни млади хора, които притежават амбиция да погледнат в света на науката. И не си мислете, че е била суховата или скучна. Тя бе построена върху забавна двупланова конструкция. От една страна лекторът изясни как се формира и как се изгражда силовият интелект, а от друга страна непрекъснато подкрепяше и допълваше своите тези с интересни, запомнящи се и весели случки от неговия богат житейски опит.

Основополагащо условие в разбирането на Тео Теодосиев за успешния човек е умствената му   интелектуална активност, чрез която нестандартно претворява света и открива необичайни решения. За тази цел обаче са необходими някои предварителни условия. Още в ранна възраст младият човек трябва да е прочел своите 1000 полезни книги от по 600 страници, за да изгради речников фонд, да формира точни понятия и да покаже стройна и логична мисъл.

Силовият интелект се създава чрез занимания и усвояване на точни науки, чрез решаване на словесни задачи, в непрекъснати упражнения на ума. Много полезно е сетивното възприятие на научните експерименти. Едновременно с това успешният човек е и хармонична личност. Той трябва да се стреми към здраво и физически устойчиво тяло, но и към изграждане на силен характер. Свръхпостижение в науката не може да се направи от ограничен човек. Нужно е да се усвоят знанията от предходните 10 000 години техническа цивилизация, но и културните ценности от областта на музиката, художествената литература и изобразителното изкуство. Тогава интелектът на човека лесно прави връзки между отделните зони на познанието и ги комбинира в нови открития.

Тук учителят много тактично, от позицията на по-опитен приятел, подсказа на младите си слушатели, че порталите за придобиване на знания се стесняват с навлизането в пубертета, а необходимото време за достигане до успешно откритие, изразено в постоянна изследователска работа, е минимум 20 000 часа. Като изчислих, това са 7 години постоянен труд, без годишен отпуск! Лекторът искрено пожела на младите хора да отложат за известно време старта на любовните удоволствия в името на качественото си развитие, като ги увери и показа с примери, че отлаганите удоволствия водят до много по-мощна наслада. 

В лекцията на учителя Тео присъстваха редица морални категории и ценности. Младият успешен човек, според него, изпитва признателност и благодарност към своите родители и предци за пренасянето на живота, културата и благата. Придобиването на богатство не е първа цел на човека, защото огромен брой хора живея бедно, но щастливо. Богатият човек обаче притежава по-висока степен на свобода. За да стане успешен човек със силов интелект, детето трябва да случи на добри родители, а след това и на добри учители. Тео Теодосиев сподели наблюденията си за допусканите компромиси в образователната система, за нереалните оценки в средното и висше образование, за стойността на дипломите и с много хумор обясни, че двойката понякога е животоспасяваща бележка. Конкуренцията, според учителя Тео, ще изведе образованието от сегашното му състояние.

Не на последно място в облика на успешния човек е неговото добро възпитание, защото му отваря врати, като го прави приемлив и адаптивен за другите хора. Разсъжденията си за смисъла на живота и смисъла на смъртта Теодосий Теодисиев завърши с идеята за необходимостта да запазим равновесието в природата, като добавим нещо ценно и полезно в кошничката за следващите хора.

В кратката пауза на смълчаване, след интересната лекция, Пепа Ангелова – директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие, подари на учителя Теодосий Теодосиев картина, която да му напомня за гостуването в Бургас. Последваха въпроси и вълнуващи откровени отговори, между които прозвуча истината, че човекът може да е успешен, ако се самообразова в желаната от него посока.

Благодарим ти, будителю Тео!