Точни и ясни правила при отдаването на преместваеми обекти по чл. 56 искат представителите на малкия бизнес в Бургас. От две местни асоциации подготвиха промени в общинската наредба, с които искат да се избегнат възможностите за изнудване на търговци и да се определи законен и справедлив регламент при отдаването на позициите.

„Жребият и правилото първи по време – първи по право са незаконни. Подобни възможности не са описани в нито един закон“, аргументира се Николай Димитров от Асоциацията за защита на дребния и среден бизнес. Предложението на търговците е когато за един обект кандидатстват повече от едно лице, то предимство да има сегашния наемател, ако до момента е бил изряден и е изпълнил всичките си задължения към общината.

Търговците са подготвили серия от промени в наредбата и в момента очакват среща с общинските съветници на Бургас, за да могат техните предложения да влязат за обсъждане в местния парламент.

Друго тяхно искане е да се промени сегашното изискване обектите по чл. 56 са да до 15 кв. м. „Това ни поставя на ръба на закона, ако искаме да продаваме различни храни. Започва се едно молене и ходене по институциите. Ние не искаме така, искаме да работим нормално“, обясни  Велислав Кирилов.

Търговците очакват среща с общинските съветници, за да могат да представят предложенията и те да залегнат в новия вариант на наредбата.