22-годишният помощник-учител Джордан Синевски помага успешно на децата в Руската гимназия да общуват свободно по английски език. Преди няколко дни младият преподавател бе посетен в Бургас от две дами, които присъстваха и наблюдаваха как минава един час по английски с деца от 12 клас.

Това са Анджела Родел, изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен Фулбрайт и Рада Кънева, програмен координатор за стипендианти от САЩ.

Гимназията осигурява разширено изучаване на английски език и учениците имат сигурна база от знания по граматика и лексика. С тези два задължителни елемента и много постоянство те постигат високи резултати на международните изпити по английски език, коментираха за Грамофона нюз от ПГЧЕ „Васил Левски”.

За много от тях обаче свободната комуникация на чужд език се оказва трудна задача и Джордан е човекът, който им помага да преодолеят страха и несигурността. В един изключително интересен и забавен урок той показа как и най -плахите общуват на английски, увлечени от състезателния дух на играта и подкрепата на любимия учител.

Анджела Родел и Рада Кънева мислят, че Джордан се справя отлично и са спокойни, че се чувства уютно в Бургас. Те са доволни, че са направили добър избор и са определили подходящ помощник -учител за гимназията, разказаха от Руската гимназия.

Джордан Синевски е един от 30-те американски помощник -учители, които преподават в различни градове в България по програма „Фулбрайт“/ Фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български държавни и общински средни училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.

Кандидатите за помощник-учители по английски език преминават през стриктен многостепенен процес на подбор. Българо-американската комисия „Фулбрайт“ разглежда кандидатурите на препоръчаните кандидати и провежда индивидуални интервюта с тях.

Сред търсените в стипендиантите качества и умения са преподавателски и международен опит, умения за работа в екип, адаптивност, участие в социални и благотворителни дейности, владеене на славянски език . Според ръководството на ПГЧЕ „Васил Левски“ Джордан няма преподавателски опит, но върши работата си с жар и вдъхновение и е богатство за гимназията.