Станах още от зарана

И умита, и засмяна,

Рибка исках днес да уловя

За вкусна рибена чорба.

 

Тръгнах към реката,

С въдица в ръката

Чаках, чаках дълго аз,

Но не хванах нищо в този час.

 

На другата сутрин станах рано пак

Тичах, тичах с въдица в ръката

Приближих се до реката

И застанах под върбата.

 

Кукичката хвърлих във водата

И приседнах тихо а тревата.

Чудо стана в този час

Рибка клъвна, радвах се аз.

 

Отпуснах здраво и задърпах,

Извадих я голяма и засмяна

С щастие и усмихнато лице, хукнах към моето селце.

 

Автор: Гюлсюм Смаил, 6 клас, ОУ „Хр. Ботев“, село Мъглен

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-ото издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: