Регионална дирекция по горите – Бургас обявява конкурс за стихотворение и рисунка на тема „Аз обичам гората“. Конкурсът е посветен на предстоящата „Седмица на гората“ и в него могат да участват всички желаещи от посочените възрастови групи:

I група – ученици от 1 до 4 клас включително;

II група – ученици от 5 до 7 клас включително.

Конкурсните творби трябва да отговарят на следните критерии:

За стихотворение

Да отговаря на темата, макар и със заглавие от автора – 2 т.

Оригиналност и творчески подход – 5 т.

Убедителност и въздействие – 5 т.

Езикова и стилистична култура – 3 т.

Максимален брой точки: 15т.

За рисунка

Да съответства на темата – 2 т.

Оригиналност и творчески подход – 5 т.

Убедителност, въображение и въздействие – 5 т.

Оптимално да е използвано пространството –3 т.

Максимален брой точки: 15т.

Всеки участник в конкурса заедно с творбата си предоставя следната информация: трите имена, класа, училището и телефон за връзка. Участниците в конкурса могат да изпратят творбите си по електронна поща, български пощи или лично в сградата на Регионална дирекция по горите – Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, етаж 4; e-mail: rugburgas@iag.bg

Официалното награждаване ще се състои в сградата на РДГ Бургас на 08.04.2022 г.

Крайният срок на изпращане на рисунките е до 04 април 2022 година