Чернокоп 5-6 лв.

Едър чернокоп 12 лв.

Барбун 7 лв.

Паламуд  9 лв.

Зарган 9 лв.

Калкан 30-35 лв.

Чувствителен спад в цените на рибата. Само за няколко дни цената на чернокопа падна до 6 лв. В някои от магазинчетата можете да откриете дори и за 5 лв., но видът на най-евтината риба не е особено търговски. Едрите екземпляри на чернокопа се продават за 12 лв. Барбунът продължава да държи цена от 7 лв. На сергиите можете да откриете и зарган. Паламудът падна до 9 лв. Рибите са хубави и едри, около 500 гр.

Основните валути (риби) на пазара, се менят според сезона и уменията за улов на рибарите. Gramofona.com ще ви информира ежедневно с помощта и професионалните знания на Митко Иванов.