Карагьоз – 10 лв.

Чернокоп – няма

Циганка – няма

Черноморски сафрид – 5 лв.

Барбун – 4 лв.

Леферът е на цена от 30 лв. Имайте предвид, че деликатесната риба е българска и наистина прясна.

Цените са за килограм според фиксинга на пазар Краснодар за деня и са предоставени от редовния посетител (клиент), купувач (сараф) и познавач – Митко Иванов.

Приоритет при обявяването на цените ще има за черноморските риби, включително и тези, които са внос от Турция.

Основните валути (риби) на пазара, се менят според сезона и уменията за улов на рибарите. Gramofona.com ще ви информира ежедневно с помощта и професионалните знания на Митко Иванов.