Чернокоп – няма
Циганка – 10 лева
Български сафрид – 5 лева

Барбун – 4 лева


Цените са за килограм според фиксинга на пазар Краснодар за деня и са предоставени от редовния посетител (клиент), купувач (сараф) и познавач (рибар) – Митко Иванов.

Основните валути (риби) на пазара, се менят според сезона и уменията за улов на рибарите. Gramofona.com ще ви информира ежедневно с помощта и професионалните знания на Митко Иванов.