Хоби

Писмо в бутилка

Лекото вълнение носеше мирис на водорасли, раци и остатъчен мазут от корабите.

Златни попчета

Понечих да запаля цигара от пламъка на свещта, а Темелко изрева с пълна гърло и стисна ръката ми. 

Морето

Облегна рамене на лодката ми и ме загледа със зъбата усмивка. 

Времето

{date}

{mintemp}o - {maxtemp}o
{/weatherData}