Започва обновяване на градския стадион в Царево, съобщиха от местната администрация. От там уточняват, че работата по спортното съоръжение е съгласувана с местния футболен клуб.

„След партньорство с Българския футболен съюз ще бъде направено основно обновяване на големия футболен терен, включващо изграждане на поливна система и подмяна на тревната настилка. След изпълнение на всички законови изисквания и срокове, предстои одобрение от Общински съвет и учредяване на право на ползване, за да стартира тази част от ремонтните дейности“, обясниха от Община Царево. От там уточняват, че се предвижда и реконструкция на помощното футболно игрище, осветлението покрай основния футболен терен и изграждане на фитнес съоръжение на открито. 

С ремонта и обновяването на тренировъчния футболен терен ще се осигурят съвременни условия за провеждане на тренировъчен процес по футбол за активно занимаващите се със спорта. 

Срокът за проектиране и изпълнение на този обект е 6-8 месеца след учредяването на правото на ползване, чието гласуване предстои на сесия на Общински съвет Царево на 28.04.2023 г.

От Община Царево уточняват, че процедурата е строго регламентирана в Закона за физическото възпитание и спорта и са спазени всички изисквания, като е представена и подробна инвестиционна програма с видове дейности и срокове за изпълнение.