Бургаският окръжен съд обяви в неплатежоспособност Професионален спортен футболен клуб „Черноморец Бургас“ АД и откри процедура по обявяването му в несъстоятелност. Решението на магистратите е от 5 юли и промените вече са отбелязани в търговския регистър.

Имуществото на ПСФК „Черноморец Бургас“ АД вече е запорирано, а за временен синдик е назначен адвокат Илка Петкова от Стара Загора. В активите на ПСФК „Черноморец“ АД влиза и стадион „Черноморец“.

При учредяването на клуба, който е с 50% общинска собственост, местната администрация е апортирала спортния комплекс в кв. Акациите. Апетитният терен е на площ от 140 дка. Делото за несъстоятелност е заведено по искане на Инспекцията по труда, „Спортс пропърти мениджмънт“ АД и „Силва Маре“ ЕООД. Любопитна подробност е, че в управата на ПСФК „Черноморец Бургас“ АД влиза адвокат Пламен Киряков.

Той обаче е част и дружеството кредитор „Спорт пропърти мениджмънт“ АД, което пък е наследник на бившия футболен клуб „Нафтекс“. Голяма част от дълговете на ПСФК „Черноморец Бургас“ АД са натрупани от неплатени наеми за стадион „Лазур“, който е в активите на „Спорт пропърти мениджмънт“.

Решението на окръжния съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано в срок от 7 дни след вписването на променените обстоятелства в Търговския регистър.

Един от основните страхове на привържениците на футбола в Бургас е, че ако процедурата по обявяване в несъстоятелност бъде завършена, то стадион „Черноморец“ може да бъде продаден.

 

Снимка: Архив