Феновете на Нефтохимик искат акциите на футболния клуб. Те разпространиха отворено писмо след като вчера Общинският съвет в Бургас реши Общината да предаде акциите си на бизнес дамата Анелия Златкова.

Още по време на заседанието част от съветниците се обявиха против. Живко Табаков заяви, че ще обжалва решението пред областния управител, защото не са спазени законовите процедури по внасянето на докладната записка.

Юристите Иво Баев и Павел Маринов пък заявиха, че има законови пропуски и гласуваха против. Мнозинството от съветниците обаче подкрепиха докладната с мотива, че финансовото състояние на клуба е отчайващо, а Златкова се ангажира с финансов план.

Вчера стана ясно също така, че феновете не разпознават в лицето на Анелия Златкова новият стопанин на клуба. Публикуваме откритото им писмо без редакторска намеса:

На проведената на 29.09.20 г. сесия на Общинския съвет станахме свидетели на безпрецедентното бягство от отговорност от страна на Община Бургас, която без да провери финансовата история на желаещия да придобие мажоритарния дял акции в ПФК „Нефтохимик Бургас“, без да разгледа стратегията му за спасение и развитие на клуба, без да получи каквито и да е гаранции за изпълнението на дадените обещания, при нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, прие предложение да се прехвърлят безвъзмездно акциите на общината във футболния клуб на новосформиращото за целта дружество „Бест спорт 1962“, собственост на г-жа Анелия Златкова.

 Безотговорните действия на общинските съветници провокираха нас, ОБЕДИНЕНИТЕ ФЕНОВЕ НА НЕФТОХИМИК, да изразим готовност да извършим тази проверка вместо Община Бургас, като заявяваме, че, в случай че г-жа Златкова не успее да ни убеди в сериозните си намерения и не ни предостави гаранции под формата на предварителни договори със спонсори, както и конкретна стратегия за развитието на клуба в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, в качеството на акционер чрез СНЦ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962, изразяваме готовност да приемем пакета от акции, когато ни бъдат предложени за придобиване по реда на чл. 12, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, с което ще се наемем:

 - да осъществим контакт с максимално много фирми от Бургас и страната в търсене на решение за спасението на клуба в краткосрочен план и предложения за сътрудничество в средносрочен и дългосрочен;

- да потърсим ново ръководство за клуба (опитът ни показва, че нашето място не е в управлението, а на стадиона);

 - да гарантираме законност и прозрачност пред всички настоящи и бъдещи спонсори на клуба; - като мажоритарен акционер вместо Община Бургас, да бъдем органът, който разглежда, проверява и оценя всички бъдещи кандидатури на кандидат- акционери и на свой ред им продава/дарява акциите си;

 - да организираме избори за нов председател на СНЦ „Нефтохимик Бургас“, като безусловно се разграничаваме от досегашния Николай Тодоров, който отдавна няма отношение към фенската общност на Нефтохимик Бургас.

Настоящото изявление не представлява отказ от сътрудничество с г-жа Анелия Златкова или другия акционер г-н Павел Бошнаков, а напротив, след абдикацията на Община Бургас, е покана за разговори с тях, както и с всички заинтересовани от съществуването на Нефтохимик.