Здравната комисия не прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. „За“ проекта на бюджет гласуваха четирима от членовете на комисията, „против“ гласуваха петима, а „въздържал се“ – деветима.

На 24 ноември Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

Предвидени са 8 163 353,1 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 7 958 809,6 хил. лв., от които 4 880 099,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 3 078 710,4 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване, е заложено в проекта.

Общо разходите за 2024 г. са в размер на 8 163 353,1 хил. лв., което е с 1 136 139,5 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 7 630 931,4 хил. лв., което представлява увеличение с 1 077 255,0 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. или 16,4 % ръст.

През 2024 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер -173 766, 9 хил. лв., за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Какво предвижда проектобюджетът

Отделят се средства за нови видове изследвания за профилактика и диагностика на различни заболявания са заложени в проектобюджета на Здравната каса за следващата година.

Увеличава се броят на изследванията за рак на гърдата и на маточната шийка при жените над 45 години и за рак на простатата при мъжете над 60. Предвижда се фондът да заплаща и ехография на щитовидна жлеза веднъж годишно само за жени, навършили 45.

Проектът гарантира средства за 4 нови специализирани изследвания на имунната система и за изследвания на витамин Д при деца и пълнолетни, както и на маркери за сърдечна недостатъчност. Заложена е нова клинична пътека, по която лъчелечението на деца да се случва под упойка.

За зъболечение остават досегашните 1 преглед за деца и за пълнолетни, 4 дейности за деца и 2 за възрастни годишно. Ако бъде приет в този вид, бюджетът на Здравната каса догодина ще бъде с около 1 милиард лева по-голям спрямо тазгодишния. Предвидени са и стимули за личните лекари, които провеждат профилактика с поне половината от своите пациенти.

Какви бяха възраженията

Основните забележки на повечето партии са свързани с липсата на реформи, а председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов се обяви срещу ограниченията за сключване на договори с фонда от новите болни и клиники (т. нар. мораториум). От ГЕРБ не приемат и предложението НЗОК да стане централен орган за покупка на онколекарства вместо здравното министерство.

От ДПС възразиха, че въпреки рекордния рекорден ръст от 1.1 млрд. в бюджета на НЗОК за следващата година, пациентите са недоволни от системата и доплащането се запазва в рамките на 48%. Според Джевдет Чакъров средствата отново ще потънат в нереформираната здравна система без контрол и с огромно доплащане.

Със същия аргумент подкрепа отказаха и депутатите от БСП. Според Георги Гьоков за поредна година има съществено увеличение на средствата към болниците и това отново създава опасност от свръххоспитализации. Според него увеличените средства за лекарства няма да решат проблема с дефицита на медикаменти.

Представителите на политическите партии в комисията ще предложат промени между първо и второ четене на законопроекта.

Източник: https://offnews.bg/