По-строг контрол в сектора на отпадъците, по-голяма публичност и прозрачност за всички дейности с тях, са заложени в двата проекта на Закон за управление на отпадъците, които депутатите приеха единодушно днес на първо четене в Народното събрание. Това съобщи бургаският народен представител и председател на постоянната комисия по екология Ивелина Василева.

„С колеги от ГЕРБ предлагаме цялата информация, свързана с вноса, износа и транзитното преминаване на отпадъци през България да бъде събрана в регистър, който е достъпен за всички в интернет страниците на отговорните институции.

В него ще може да се разбере повече за фирмите, които изпращат, получават и превозват отпадъци, за начина, срока и инсталацията за третиране, както и за граничния пункт на преминаване“, коментира Василева.

С промяна в Закона за опазване на околната среда се въвежда и изискването до 6 месеца екоминистърът да определи критериите за „опитна инсталация“. Така ще се предотврати изгарянето на отпадъци в големи обеми в ТЕЦ само със съгласувателно писмо, на каквито случаи станахме свидетели през последните две години.

Въвежда се и определение за понятието „възстановен продукт“ като се разграничава от „отпадък“, което е важно в контекста на кръговата икономика.