Парламентът прие на първо четене закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с който се създава Национално бюро за предотвратяване на корупцията, за отнемане не незаконно придобитото имущество, съобщи 24 часа.

„За“ антикорупционния закон, станал известен като закона "Кунева", гласуваха 130 народни представители, „против“ – 28 „въздържали се“ - 13.

Предвидено е законът да влезе в сила в 6-месечен срок от обнародването му. Единствено разпоредбите свързани с конструирането на Националното бюро за борба с корупцията влизат в сила три дни след обнародването му. Приетият законопроект урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и принципите и механизмите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Със законопроекта се уреждат още условията и реда за деклариране и проверка на имущественото състояние.

Вносителят на законопроекта вицепремиерът Меглена Кунева подчерта, че създаването на добър, работещ, единен орган за борба с корупцията е в основата на ефективността на антикорупционния закон.

По време на дебатите Данаил Кирилов от ГЕРБ посочи, че групата му съзнателно, обосновано, последователно и не за пръв път ще подкрепи закона. Според колегата му Методи Андреев от ГЕРБ, когато се разглежда антикорупционния закон, трябва да се слуша и опозицията, защото иначе има опасност тези, които са били на власт после да бъдат потърпевши.

От БСП заявиха, че нямат никакви намерения да плащат сметките на управляващите. Народният представител от „БСП лява България“ Манол Генов призова да бъде направен така антикорупционният закон, че да не позволява репресия срещу определени хора.

В рамките на дебата Йордан Цонев от ДПС заяви, че групата му ще подкрепи на първо четене закона като наличие на политическа воля за справяне с голямата язва на българското общество.

Валентин Иванов от ПФ заяви, че Националното бюро за предотвратяване на корупцията няма как да бъде контролирано според сегашните текстове закона. Иван Иванов от АБВ обяви,че групата му няма да подкрепи закона.

Според председателя на ПГ на РБ Найден Зеленогорски може би е било добре, че антикорупционният закон не е бил приет в първия му вариант, защото според него новият е много по-строг.