Комисията по правни въпроси в Народното събрание прие пакет от мерки в подкрепа на общините за справяне с трудното положение, породено от коронавируса, съобщи бургаският депутат Ивелина Василева. Мерките са част от Закона за здравето, който днес ще бъде разгледан на второ гласуване в пленарната зала.

Общините ще могат да получат безлихвени заеми при облекчена процедура до края на 2021 г. за справяне със затрудненията, в резултат на пандемията. Ще могат да ползват от останалите средства за снегопочистване и зимна поддръжка на пътища – за изпълнение на противоепидемични мерки. За тази цел местните власти ще могат да пренасочат и средства от такса „Битови отпадъци“.

За реализирането на мерки, предписани от Министерството на здравеопазването и РЗИ, общините ще могат да ползват и до 30% от натрупаните отчисления за депониране на отпадъците, ако за това получат и одобрението на общинските съвети и екоминистъра.

„Единодушно правната комисия подкрепи предложението ни с колеги от ГЕРБ, с което даваме възможност на общините да отложат плащането на ежемесечните отчисления за депониране на отпадъците за края на годината“, коментира Евелина Василева.