Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за управление на отпадъците. Това стана с гласовете на 181 депутати.

Настоящите законодателни промени имат за цел да се предоставят правомощия на кметовете да установят и наказват причинителите на различни видове замърсявания, за да прилагат по-ефикасно политиката за поддържане чистота на територията на общината.

Източник: https://nova.bg