Фалшива новина за угроза българският език да започне да се изучава като чужд в училище, прокарвана не от друг, а от българското Министерство на образованието, сподели в ефира на БНР председателката на учителския синдикат към КНСБ Янка Такева. Това разпали гнева на лидерката на социалистите Корнелия Нинова, която призова от високата трибуна на Фейсбук народът да се събуди, защото "сглобката, наречена правителство, ни обезбългарява брутално", а "безродниците" (явно това са работещите в МОН) - да се спрат.

Тази вчерашна буря в чаша вода, развълнувала няколко медии, принуди МОН да реагира и днес министерството разпространи официална позиция, в която благосклонно уверява, че се отнася с разбиране към наближаващата предизборна кампания, но призовава политиците все пак да не спекулират, нито да заблуждават обществото по теми, "които дори не се обсъждат на институционално ниво".

Предисторията

Многото шум за нищо започна с интервю на Янка Такева. В ефира на БНР Варна вчера председателката на Синдиката на българските учители към КНСБ заяви, че МОН обмисля българският да се изучава като чужд език от децата, за които той не е майчин, което определи като изключително опасно, защото създавало сегрегация. Тя искала да има допълнителни часове по български за такива деца, което явно счита за нещо различно.

МОН не въвежда подобно нещо за български граждани, но от уважение към фактите трябва да се уточни, че обучението по български като чужд в училище означава именно осигуряване на допълнителни часове по езика, чийто седмичен брой е определен в съвсем достъпно написана кратичка (всичко на всичко 7 страници) наредба на МОН от 2016 г. и зависи от това дали децата са в подготвителна група, в началния етап на образованието, в прогимназиалния или в гимназиалния.

От трактовката на Такева може да се заподозре, че тя възприема себе си и председателя на ромската фондация "Амалипе" Деян Колев като двамата бранители на родния език в работната група, която обсъждала "страшното" предложение. Само те били против него.

От "Амалипе" също коментираха въпроса, като се разграничиха от спекулациите относно изучаването на българския като чужд от ромските деца. Пълния текст на позицията вижте ТУК.

Такева не коментира проблема по същество, който явно се опитва да реши групата: много ромски деца не научават български, защото общността им ги спира от училище. Без да знаят езика, те са обречени на отпадане от училище, липса на образование и оставане в гетото. За да го реши, преди години МОН въведе задължително предучилищно обучение за всички деца с основния стремеж ромските деца да бъдат приобщени, да научат родния език и да не отпадат от училище, защото не говорят български. За да увеличи процента на обхванатите, поетапно МОН сваляше възрастта, от която предучилищната е задължителна за децата. Сега тя вече не е 6 години, не е 5 години, а 4 години. С цел да се обхванат повече деца работи и Механизъм за обхват, който - казано разбираемо - означава десетки, стотици хора да обикалят махалите и да събират децата, за да тръгнат на детска градина (или да ги върнат там), където да научат български. Пандемията от КОВИД-19 удари не само други сфери на обществения живот, а и работата по механизма заради общото затваряне и усилията трябва да бъдат подновени и увеличени, а децата - издирени и върнати: черен труд, който би се отблагодарил след години, даже десетилетия на цялото общество.

Корнелия Нинова

Нищо от това не прозира нито от думите на Такева, нито от публикацията с удивителни и въпросителни знаци и обидни квалификации на лидера на социалистите Нинова.

"Хора, събудете се. Сглобката, наречена правителство, ни обезбългарява брутално. В Министерството на образованието обсъждат българския език да се изучава като чужд език, когато не ти е майчин.

Чувате ли? В България българският език е чужд. А Конституцията, в която пише, че българският език е официален? А българщината? А род и Отечество? Безродници, спрете се! Българи, събудете се!" - пише тя.

В отговор днес Министерството на образованието и науката разпространи следната позиция:

Спекулациите с българския език и неговото изучаване в училище са вредни и опасни. Това е позицията на Министерството на образованието и науката по повод редица коментари в публичното пространство. Има действащ стандарт за обучението на българския книжовен език, който се спазва стриктно и последователно.

В Министерството са сформирани пет работни групи по приоритетни области за развитие и промени в българското образование. В тях е включено максимално широко представителство - синдикални и работодателски организации, университетски преподаватели, външни експерти, служители на институцията и др. Общият брой на участниците в тях е над 200 души. Основната цел е в широк формат да се коментират всички предложения и да се обсъдят най-добрите решения още преди да се предложат за обществено обсъждане.

Едната от групите, в която участват 40 експерти, има за задача да предложи мерки за по-добра езикова интеграция, подкрепа на обучението и проверка на нивото на подготовка на учениците по български език. Единствената цел на тази работна група е да се набележат мерки за подобряване на езиковата подкрепа - чрез повече часове, чрез допълнителна квалификация на учителите, чрез по-иновативни методи на преподаване и др. Под никаква форма и никъде в поставените задачи не се предвижда промяна на разбирането за българския език или преподаването на българския книжовен език като чужд език в учебния план. Нещо повече, нито един участник в работните групи по никакъв начин не е упълномощаван да изразява позиция от името на институцията. Напротив - основната задача е да се обсъдят предложения и само при консенсус те да бъдат изведени с доклад. Към този момент от работната група не са направени никакви официални предложения.

МОН се отнася с разбиране към наближаващата предизборна кампания, но призовава политиците да не спекулират с подобни теми и да не заблуждават обществото, като създават страх и омраза, още повече с теми, които дори не се обсъждат на институционално ниво.

МОН още веднъж категорично подчертава, че разширяване на дефинирането на българския език като чужд в образователната система е немислимо. Под никаква форма и в никакъв момент обсъждане за преподаването на български език като чужд или преподаването му чрез друг език не е стояло на дневен ред.

Следва да се отбележи, че в действащия стандарт за обучението на българския книжовен език от близо едно десетилетие е дефиниран редът само “за обучение на български език като чужд за децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила”.

Източник:   https://offnews.bg/