Националният съвет на “Да, България!” сурово осъжда убийството на Алексей Навални от фашисткия режим на Путин. Изказваме искрени съболезнования на близките и съмишлениците му. Неговата ликвидация е поредно доказателство за престъпния характер на управлението в Кремъл, което заплашва мира и правовия ред не само в Русия, но и по света. 

Това се казва в декларация на "Да, България" по повод смъртта на Алексей Навални. В текста пише още: 

За България това престъпление е категоричен знак за необходимостта от прилагане на комплекс от политики за повишаване на съпротивителните способности на нашите институции срещу заплахите, пред които ни изправя агресивният курс на Кремъл.
Режимът на Путин се стреми да установи сфера на влияние, в която да наложи своя модел на управление. България трябва да засили отговора си срещу тези кроежи на всички равнища .

Фронтът в Украйна е предна линия на защитата на свободата и демокрацията в цяла Европа. Затова успехът на Украйна е от жизнен национален интерес за страната ни. Ще работим за устойчива и ефективна политика за подпомагане на украинската отбрана от страна на България, на ЕС и НАТО. Време е да се ускорят усилията на нашите институции в изпълнение на съответните решения на парламента и от декларации да преминем към бързи действия. Очакваме Министерството на отбраната да отчете дейността си в тази насока пред Народното събрание.

Налице е все по-остра нужда от реформа на службите за сигурност. Особено обезпокоителни са сигналите, че българските служби не оказват ефективно противодействие на руското влияние и проникване у нас, включително и в самите институции от сектор "Сигурност". Българският национален интерес изисква най-сетне да започне реформата в тази сфера, която да гарантира скъсване с всички зависимости и уязвимости от Москва. Призоваваме парламентът да започне разглеждането на законопроектите, отнасящи се до нужните трансформации в сектора.

Особено важна задача е изграждането на капацитет за киберсигурност както в службите, така и в администрацията, прозрачно и под ясен демократичен контрол.

Национален приоритет са модернизацията на българските отбранителни способности и устойчивите инвестиции в човешкия капитал на армията. Призоваваме в следващия държавен бюджет да бъде чувствително повишено заплащането на българските военнослужещи и да бъдат подобрени условията на работа в Българската армия. Трябва да бъдат засилена активността на България в рамките на НАТО и на инициативата “Три морета”.

Енергийната политика е основен елемент на стратегията на путиновия неоимпериализъм. Отговорът е продължаване и надграждане на координирана политика за целенасочено повишаване на енергийната ни сигурност и независимост от Русия. Необходим е преглед на усилията в тази насока в рамките на Съвета по сигурност към МС, който да определи нов пакет от задачи за периода до края на 2024 г.

Българската информационна и медийна среда остава критично уязвима за пропагандно проникване и влияние от страна на Кремъл. Ще работим за приоритетно приемане на законодателни промени, така че държавата да разполага с инструменти за демаскиране на пропагандните канали и ограничаване на тяхната ефективност като същевременно гарантираме свободата на независимите медии.

Призоваваме групите в Народното събрание, които се определят като евро-атлантически, да обсъдят необходимите законодателни решения за пълноценно прилагане на санкциите срещу елементите на путиновия режим на наша територия, включително за възстановяване на пълния контрол върху комплекса “Камчия” и други руски държавни активи.

Настояваме прокуратурата и другите компетентни органи да работят по-активно за разобличаване на московската шпионска агентура в България. Време е дейността на проруски паравоенни организации на наша територия да стане обект на внимание на службите и прокуратурата. Очакваме ясна отчетност и отговорност за липсата на резултати от разследванията по казусите, за които има данни за подривна дейност от страна на руските служби на наша територия.
Престъпната ликвидация на Алексей Навални е поредното доказателство, че за да гарантираме националната сигурност, свободата и демокрацията в родината си, е необходимо решително прилагане на координирани политики по депутинизация на България. Това е основна задача на управлението.

Загубата на Навални е напомняне, че животът е крехък, когато няма свобода. Свободата охранява живота и достойнството. Да бъдем свободни е плод на съзнателен избор, който българското общество направи, поемайки по пътя на демонтажа на тоталитаризма и изграждането на европейска демокрация. Този избор е цивилизационен. Той се превръща в елемент от генетичния код на нашата общност. Ето защо кончината на Алексей Навални е загуба за всеки от нас.