Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща със специалния пратеник на генералния секретар на ООН по въпросите на младежката заетост Вернер Файман.

Осигуряването на по-високо качество на живот на младите хора у нас, както и преодоляване на младежката безработица и гарантирането на качествено образование са сред основните приоритети на българското правителство, подчерта министър-председателят по време на разговора. Той изтъкна, че през последната година безработицата сред младежите до 29-годишна възраст е спаднала с три процента, като нивото й в момента е около 13 на сто. „Тази положителна тенденция ни мотивира още повече да продължим с усилията си за включване в заетост на младежите“, посочи Борисов.

Министър-председателят бе категоричен, че България подкрепя ефективните политики, които помагат за кариерното ориентиране на младите хора и водят до тяхната най-успешна професионална реализация. Премиерът заяви, че всяка година отговорните институции планират мерки, с реализацията на които в заетост и стажове да се включват хиляди младежи.

По време на срещата беше обсъден и австрийският опит при поддържането и санирането на социални жилища.