В прогнозите си Европейската комисия посочва, че силата на българската икономика и положителните външни и фискални баланси преди избухването на пандемията от COVID-19 са предпоставка за бързо икономическо възстановяване. Очакванията на експертите са това да се случи още през 2021 г., за което правителството ще положи максимални усилия, за да помогне на всеки един българин.

Това написа във фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов. Той посочва още, че са предприети действия и за преструктуриране на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС, с което за мерки за подкрепа на икономиката и борба със заразата с COVID-19 ще бъдат осигурени 870 млн. лв.

Министър-председателят пише, че благодарение на дисциплинираната и последователна политика за поддържане на положително или близко до балансирано салдо през последните години страната ни е влязла в добро състояние в извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. През 2019 г. България се е придвижила с едно място напред и вече сме втори след Естония с най-нисък дълг на сектор „Държавно управление“ в ЕС за 2019 г. – 20,4 % от БВП. Спрямо 2018 г. се отчита понижение на този показател с 1,9 %.

През първите два месеца на тази година е отчетено ускорение на растежа на оборота в промишлеността на вътрешния пазар и той е достигнал 9,7 % спрямо същия период на миналата година. Оборотите в търговията на дребно за януари-февруари също са нараснали, както и износът ни на стоки с 4,9 %. Дори и през месец март параметрите на изпълнението на бюджета са добри, като консолидираната фискална програма отчита превишение на приходите над разходите в размер на 1,2 % от прогнозния БВП.

Заради пандемията и негативните фискални ефекти по линия на спад в приходите, вследствие на ограничителните мерки в България и основните търговски партньори от ЕС и трети страни, очакванията са, че параметрите по изпълнението на бюджета ще се проявят с известно забавяне и ще бъдат силно изразени през второто и третото тримесечие на настоящата година. Затова българското правителство е предприело действия за запазване на работните места като "60 на 40", както и редица други мерки в помощ на хората и на бизнеса.

Борисов казва и че не се предвижда ограничаване на плащанията по големите инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране и изпълнение с разчетите за годината, с което ще се подкрепят инвестициите при очаквания спад в непубличния сектор.

Снимка: Правителствен пресцентър