Четирите най-големи работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, излязоха с официално писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и депутатите, в което настояват за изменение и допълнение на Закона за извънредното положение и правят своите предложения, съобщава DarikNews.


На първо място работодателите изтъкват, че новата мярка 60/40 не се радва на особена популярност, защото, вместо да стимулира заетостта, тя натоварва разходите на фирмите така, че да стане неъзможно запазването на работни места. В писмото на АОБР, подписано от неговия председател Кирил Домусчиев, се изтъкват несъвършенствата на сега приетите текстове, като се предлагат техните корекции. Като аргументи за позицията си, че законът няма да проработи в този си вид, работодателите посочват, че от мярката искат да се възползват едва 228 предприятия, което е под 1% от всички.

Предложенията на бизнеса премахват хипотезата за наличие на дискриминация между онези работници в престой и останалите, които работят на непълно работно време. За да не бъдат третирани еднакво, бизнесът предлага доходът на работещите при непълно работно време да се допълни с обезщетение, пропорционално по размер на неотработеното време.

Друга от предложените законови поправки гласи, че законът действа за срок не по-дълъг от три месеца, а НОИ превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.