Правителството определи заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова за представител на България в Комисията по опазване на Черно море от замърсяване по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Тя ще ръководи и делегацията ни в Международната комисия за опазване на река Дунав.

Страни по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване са шестте държави от Черноморския регион – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Седалището на постоянния й секретариат е в Истанбул.

Международната комисия за опазване на р. Дунав е изпълнителният орган на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на р. Дунав, страни по която са 14 държави и Европейската комисия. Дейността й се подпомага от секретариат със седалище във Виена.

Оперативната работа на двете комисии се осъществява по електронен път, като е предвидена по една редовна годишна среща за приемане на решения.