Гражданска защита

Днес служителите от Гражданска защита отбелязват своя професионален празник. Той е обявен с решение 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 г. На този ден през 1936 година цар Борис Трети издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности в България.

„Гражданска защита" осъществява държавната политика в областта на защитата при кризисни ситуации, причинени от природните фактори и от техногенната дейност.
„Гражданска защита" е част от националната сигурност на Република България, тя е система от държавни, организационни, икономически, социални дейности, която има за цел защитата на населението и националното стопанство при кризисни ситуации в мирно и военно време. Организацията ѝ се състои от 28 областни дирекции, Национален ситуационен център, Централен лабораторен комплекс, 14 структури за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.
„Гражданска защита" е юридическо лице на държавна издръжка и има седалище София, ул. Никола Габровски 30.
В края на юли 2009 година, при структурирането на правителството на ГЕРБ, министерството на извънредните ситуации е закрито, а „Гражданска защита" минава под шапката на МВР.