С обучения по първа помощ за жители на град Малко Търново и село Звездец приключи серията от практически и теоретични знания, които експерти, осигурени от фондация „ОФФ Медия“, местният партньор на Програма ЗОВ, преподаваха на хора от уязвими групи.  Обученията са част от проекта „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в рамките на ЗОВ – Здраве и образование за всички.

В Малко Търново дейностите преминаха на два етапа. От 10 – ти  до 12 –ти октомври бе обучена първата група – съставена от родители от Малко Търново. Между 13 – ти и 15 – ти октомври подобен курс преминаха и жители от Звездец, за които Община Малко Търново осигури транспорт. Общо около 30 души бяха обучени в най-важното при инциденти – от спиране на кръвта, до разпознаване на симптоми на по-тежки случаи като инфаркти и инсулти. Идентични курсове преминаха и жители на Бургас и Средец, като общото число на обучените хора е над 100.

При голям интерес преминаха и състезанията, в които се включиха 62 – ама души – родители и деца. Тяхната цел е по атрактивен и забавен начин да се демонстрира наученото. Състезанията представляваха поредица от симулации на реални инциденти, в които участниците под формата на отбор от 5 души оказваха организирано първа помощ.

„Отношението на участниците от целевата група беше много добро, проявяваха голям ингтерес и се справяха отлично с казусите за оказване на първа помощ, които бяха разигравани“, коментираха експертите към фондация „ОФФ Медия“. В края на ноември предстои подобни състезания да бъдат проведени и за жителите от бургаския квартал „Победа“.  

За Програма ЗОВ:

Програма ЗОВ (2013-2019) работи за социалното включване на роми и други уязвими трупи. Насочена е основно към малки ромски деца и млади ромски жени и семейства. Името на програмата ЗОВ е абревиатура на здраве и образование за всички.

Общини в шест големи общински центрове (Бургас, Монтана, Русе и Сливен, а скоро Пловдив и Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не са обхванати, изостават или отпадат от детските градини, предучилищното и началното образование; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ, семейно планиране и майчино и детско здравеопазване; 4) културни събития, които спомагат за интеграцията на ромите.

Програмата е финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата й стойност е 13 750 450 лева като швейцарският принос е 11 764 000 лева. Министерството на труда и социалната политика е основен партньор от българска страна, участват също министерствата на здравеопазването и на образованието. Трите министерства допринасят с общо 15% съфинансиране към швейцарската помощ (1 986 450 лева).